Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 4096      nové hledání >>>
Strana 1 z 82První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.11.2018 948 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
1.11.2018 947 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
1.11.2018 946 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
1.11.2018 945 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
1.11.2018 944 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
1.11.2018 943 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
1.11.2018 942 20 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2018 Rada
1.11.2018 941 20 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.11.2018 940 20 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.11.2018 939 20 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
1.11.2018 938 20 k návrhu na schválení smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití „Strašnické divadlo“ Rada
1.11.2018 937 20 k návrhu na přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací (dále též „PO“) zřízených MČ Praha 10 Rada
1.11.2018 936 20 k návrhu odpovědi smluvnímu partnerovi PRAHA 10 - Rekreace, a. s. Rada
1.11.2018 935 20 k návrhu na poskytnutí finančních darů pro učitele - školní metodiky prevence základních škol městské části Praha 10 Rada
1.11.2018 934 20 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtových výdajů roku 2018 v ORJ 0062 - Sport Rada
1.11.2018 933 20 k návrhu na nové zadání veřejné zakázky „Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb“ Rada
1.11.2018 932 20 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor z důvodu narovnání výměry dle skutečného stavu Rada
1.11.2018 931 20 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace Rada
1.11.2018 930 20 k žádosti Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
1.11.2018 929 20 k návrhu na změnu časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2019 Rada
1.11.2018 928 20 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu finančních prostředků z odvětví 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 do odvětví 0082 - Správa majetku Rada
1.11.2018 927 20 k návrhu na schválení mezipoložkového přesunu finančních prostředků v odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 a z odvětví 0063 - Projekty MČ Praha 10 do odvětví 0061 - Kultura a volný čas Rada
1.11.2018 926 20 k návrhu na uzavření darovací smlouvy Rada
1.11.2018 925 20 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
1.11.2018 924 20 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 3098/1 v k. ú. Michle Rada
1.11.2018 923 20 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemku parc. č. 2794/54, k. ú. Strašnice Rada
1.11.2018 922 20 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., k tíži pozemků parc. č. 4474/22, parc. č. 855/1 a parc. č. 4490/12 vše v k. ú. Strašnice Rada
1.11.2018 921 20 k návrhu na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., k tíži pozemků parc. č. 2078/322 a parc. č. 2078/333 vše v k. ú. Záběhlice Rada
1.11.2018 920 20 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s., u akce: „Obnova vodovodního řadu, v ulici Ruská, Praha 10“ Rada
1.11.2018 919 20 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/OMP/1105 na akci „Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží“ Rada
1.11.2018 918 20 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
1.11.2018 917 20 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6. Rada
1.11.2018 916 20 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce (výběrová řízení č. 7 a 8) Rada
1.11.2018 915 20 k návrhu na vyhlášení 7. a 8. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada
1.11.2018 914 20 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 25. Rada
1.11.2018 913 20 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce (výběrová řízení č. 27 a 28) Rada
1.11.2018 912 20 k návrhu na vyhlášení 27. a 28. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
1.11.2018 911 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna vstupních dveří bytového domu Elektrárenská 3, 5, 7, 9 a Na Hroudě 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 14, Praha 10“ Rada
1.11.2018 910 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna plotů ZŠ Rembrandtova J, V, S a Z“ Rada
1.11.2018 909 20 k návrhu na vyhlášení výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích Rada
1.11.2018 908 20 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Technický pasport objektů mateřských škol na Praze 10“ Rada
1.11.2018 907 20 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti“ na základě přihlášky Rada
1.11.2018 906 20 k návrhu na prodloužení termínů uložených usneseními Rady MČ Praha 10 Rada
1.11.2018 905 20 k návrhu na zrušení části usnesení Rady MČ Praha 10 č. 832 ze dne 4. 10. 2018 k návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor II. etapa, uzavřené dne 23. 12. 2009 se společností Vršovická zdravotní, a. s. Rada
1.11.2018 904 20 k návrhu na změnu rozpočtu pro rok 2018 - 0021 - Životní prostředí Rada
1.11.2018 903 20 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
1.11.2018 902 20 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2141) Rada
1.11.2018 901 20 k žádosti Mateřské školy, Praha 10, Přetlucká 51/2252 o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
1.11.2018 900 20 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
1.11.2018 899 20 ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10 Rada
Strana 1 z 82První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2018 MČ Praha 10