Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3758      nové hledání >>>
Strana 1 z 76První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.7.2018 610 14 k návrhu na zrušení veřejné nabídky na pronájem volného nebytového prostoru č. 506,2 na adrese Vršovická1461/64, Praha 10 Rada
12.7.2018 609 14 k návrhu programu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
12.7.2018 608 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Divadla Solidarita“ Rada
12.7.2018 607 14 k návrhu na opakované zadání veřejné zakázky „Zajištění kompletního tiskového řešení formou pronájmu, včetně servisních a materiálových služeb“ Rada
12.7.2018 606 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy venkovního schodiště a zpevněných ploch při objektu ZŠ U Roháčových kasáren 1381/19, 100 00 Praha 10 - Vršovice“ Rada
12.7.2018 605 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětských hřišť Praha 10 DPS - Sportovní hřiště Gollova, parc. č. 1/3, k. ú. Malešice“ Rada
12.7.2018 604 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Výměna oken objektu ZŠ U Vršovického nádraží“ Rada
12.7.2018 603 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava lanového centra - Výměna sloupů v havarijním stavu“ Rada
12.7.2018 602 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Demolice dvorních objektů Na Hroudě 8,10, Praha 10 - Strašnice“ Rada
12.7.2018 601 14 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zpevněných ploch nástupního prostoru objektu ZŠ Eden, Vladivostocká 1035/6, Praha 10“ Rada
12.7.2018 600 14 k návrhu na jmenování členů komise nadlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce polikliniky Malešice“ Rada
12.7.2018 599 14 k návrhu na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 Rada
12.7.2018 598 14 k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením Rady MČ Praha 10 č. 279 ze dne 19. 4. 2018 k návrhu záměru na optimalizaci využití tepelného hospodářství svěřeného městské části Praha 10 Rada
12.7.2018 597 14 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění reklamního zařízení na adrese Na Louži 770/31 Rada
12.7.2018 596 14 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 86 ze dne 23. 2. 2018 v záležitosti uzavření smlouvy na pronájem plochy k umístění reklamních polepů na okenní prvky nebytového prostoru č. 203 v objektu Bytového domu Malešice na adrese Počernická 524/64 Rada
12.7.2018 595 14 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
12.7.2018 594 14 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu bytu Rada
12.7.2018 593 14 k návrhu na udělení nesouhlasu s výměnou bytů Rada
12.7.2018 592 14 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
12.7.2018 591 14 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
12.7.2018 590 14 k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
12.7.2018 589 14 k návrhu na vyhlášení výsledků veřejného losování přihlášek na nájem 48 bytových jednotek a uzavření smluv o nájmu bytu Rada
12.7.2018 588 14 k návrhu na realizaci projektu „Aktivní město Praha 10 - podzim 2018; podpora čtenářské gramotnosti u dětí v předškolním a žáků v základním vzdělávání v městské části Praha 10“ Rada
12.7.2018 587 14 k návrhu na změnu smluvních vztahů uzavřených městskou částí Praha 10 v souvislosti s realizací projektu škol v přírodě na Černé hoře Rada
12.7.2018 586 14 k návrhu vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Rada
12.7.2018 585 14 k návrhu na poskytnutí věcného daru Policii ČR Obvodní ředitelství Praha IV Rada
12.7.2018 584 14 k návrhu na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, Hasičská stanice č. 5 Rada
12.7.2018 583 14 k návrhu na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Rada
12.7.2018 582 14 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2018 Rada
12.7.2018 581 14 k návrhu žádosti o poskytnutí dotace z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 Rada
12.7.2018 580 14 k návrhu žádostí o dotace pro MČ Praha 10 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019 Rada
12.7.2018 579 14 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru sociálního (OSO) ÚMČ Praha 10 Rada
12.7.2018 578 14 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje (OŽD) ÚMČ Praha 10 Rada
12.7.2018 577 14 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru živnostenského (OŽI) ÚMČ Praha 10 Rada
12.7.2018 576 14 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2048) na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí (1. splátka) Rada
12.7.2018 575 14 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 3028) Rada
12.7.2018 574 14 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví ORJ 0091 - Vnitřní správa Rada
12.7.2018 573 14 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2075) Rada
12.7.2018 572 14 k žádosti Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace o souhlas s postoupením pohledávky za One Energy & One Mobil, a. s., společnosti eCentre, a. s. Rada
12.7.2018 571 14 k žádosti Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy Rada
12.7.2018 570 14 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
12.7.2018 569 14 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - neúčelové dary Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Rada
12.7.2018 568 14 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2018 Rada
12.7.2018 567 14 k návrhu na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ Rada
12.7.2018 566 14 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pracovní pozicí paliativního lékaře Rada
12.7.2018 565 14 k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Ostraha parku Malinová - Chrpová“ Rada
12.7.2018 564 14 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
12.7.2018 563 14 k informaci o platovém postupu ředitelů škol Rada
12.7.2018 562 14 k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro neziskové organizace Rada
12.7.2018 561 14 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
Strana 1 z 76První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready