Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 3446      nové hledání >>>
Strana 1 z 69První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
19.4.2018 298 8 k návrhu na vyhlášení výzvy k podání přihlášek do veřejného losování na pronájem 48 bytových jednotek Rada
19.4.2018 297 8 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
19.4.2018 296 8 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
19.4.2018 295 8 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem pochozí terasy ÚMČ Praha 10 Rada
19.4.2018 294 8 k informaci ke zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rada
19.4.2018 293 8 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2017 Rada
19.4.2018 292 8 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2017 Rada
19.4.2018 291 8 k informaci o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno stipendium Rada
19.4.2018 290 8 k návrhu na zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce podlah a instalace nových ochranných prvků na chodbách v objektu LDN Vršovice“ a vyhlášení nového zjednodušeného podlimitního řízení Rada
19.4.2018 289 8 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „BYTOVÝ DŮM MALEŠICE Praha 10 - Malešice, Počernická 524/64, č. parc. 806/348 Pobočka městské knihovny“ Rada
19.4.2018 288 8 k návrhu na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor v BD Malešice mimo veřejnou nabídku Rada
19.4.2018 287 8 k návrhu na postoupení technické studie proveditelnosti projektu Drážní promenáda Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP Rada
19.4.2018 286 8 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3020) Rada
19.4.2018 285 8 k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP v odvětví 0082 - Správa majetku (RO 3015) Rada
19.4.2018 284 8 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce Divadla Solidarita“ Rada
19.4.2018 283 8 k návrhu na zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Výměna podhledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova“ a vyhlášení nového zjednodušeného podlimitního řízení Rada
19.4.2018 282 8 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA LANOVÉHO CENTRA - Výměna sloupů v havarijním stavu“ Rada
19.4.2018 281 8 k návrhu na změnu rozpočtu 2018 - Odvod z loterií (RO 3019) Rada
19.4.2018 280 8 k informaci o průběhu užšího řízení na veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ Rada
19.4.2018 279 8 k návrhu záměru na optimalizaci využití tepelného hospodářství svěřeného městské části Praha 10 Rada
19.4.2018 278 8 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0041 - Školství Rada
19.4.2018 277 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2026) Rada
19.4.2018 276 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2024) Rada
19.4.2018 275 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2020) Rada
19.4.2018 274 8 k návrhu na převzetí záštity nad pořádáním výstavy Muzea hlavního města Prahy „Strašnice, zahrada Prahy, brána armád…“ Rada
19.4.2018 273 8 k návrhu na ustavení pracovní skupiny pro hodnocení žádostí o dotace v dotačním řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2018, včetně jmenování nominovaných členů pracovní skupiny pro hodnocení žádostí v oblasti péče o nemovité kulturní památky dle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a nemovité objekty památkově hodnotné Rada
19.4.2018 272 8 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
19.4.2018 271 8 k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – mateřské a základní školy, Školní jídelna a KD Barikádníků Rada
19.4.2018 270 8 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u p. o. zřízených MČ Praha 10 Rada
19.4.2018 269 8 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Rada
19.4.2018 268 8 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Rada
19.4.2018 267 8 k návrhu na schválení účetní závěrky MČ Praha 10 za rok 2017 Rada
19.4.2018 266 8 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. Rada
19.4.2018 265 8 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností PREdistribuce, a. s., za symbolickou cenu 1.000,-Kč + DPH Rada
19.4.2018 264 8 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci - poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu pro oblast paliativní péče Rada
19.4.2018 263 8 k návrhu na úpravu rozpočtu 2018 v odvětví 0021 - Životní prostředí RO 3015 - Rekonstrukce víceúčelového hřiště Vrátkovská a Vybudování fitparku Rada
19.4.2018 262 8 ke zprávě o bezpečnostní situaci na území Obvodního ředitelství Policie ČR Praha IV, oblast MČ Praha 10 Rada
11.4.2018 261 4 k návrhu na zplnomocnění firmy ARW pb, s. r. o., k projednání projektu „Rekonstrukce dětského hřiště Vrátkovská“ Rada
11.4.2018 260 4 k návrhu na jmenování členů školských rad základních škol v Praze 10 - za zřizovatele (pro období od 18. 4. 2018 do 17. 4. 2021) Rada
11.4.2018 259 4 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720902947 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
11.4.2018 258 4 k návrhu na změnu ve složení Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV), Komise bezpečnostní (KB) a Komise pro Zdravou Prahu 10 a MA21 (KZP10-MA21) Rady městské části Praha 10 Rada
5.4.2018 257 7 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0042 - EU (MAP) Rada
5.4.2018 256 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2013) Rada
5.4.2018 255 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2010) Rada
5.4.2018 254 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (Aktivní město) Rada
5.4.2018 253 7 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0041 - Školství do odvětví 0061 - Kultura a projekty Rada
5.4.2018 252 7 k návrhu na schválení vzorů veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace od MČ Praha 10 v roce 2018 a schválení vzorů dodatků veřejnoprávních smluv pro pokračující dvouleté a víceleté dotace z roku 2017 Rada
5.4.2018 251 7 k návrhu na zapojení ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 10 do projektu MHMP financovaného z OP Potravinové a materiální pomoci - Školní obědy dostupné pro každé dítě III. Rada
5.4.2018 250 7 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou v Mateřské škole Tolstého Rada
5.4.2018 249 7 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2018 - v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3003) Rada
Strana 1 z 69První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready