Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Desítka má Ředitelskou akademii i lídry mezi učiteli

Nová, moderně vybavená, učebna fyziky, školní časopis roku Věc Makropulos, dobročinná sbírka školních pomůcek pro děti z Klokánku či „rybářský týden“. Všechny tyto události a aktivity mají společného původce: projekt MAP II, do kterého jsou mateřské a základní školy zřizované Prahou 10 zapojené. Vzájemné zkušenosti si vyměňují v programech „Ředitelská akademie“ a „Učitel lídr“, na dnešní konferenci se navíc nechali inspirovat také středními školami z Desítky.

Publikováno: 19.01.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství3589

Celý název projektu zní „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10“ a je do něj zapojených všech 13 „základek“ a 20 mateřinek, které zřizuje desátá městská část. Cílem je posilovat jednotlivé kompetence žáků, ale i sdílet dobrou praxi v rámci škol. A právě v tom je Desítka hodně aktivní.

„Pěkně se nám stabilizovaly programy Ředitelská akademie i Učitel lídr. Školy si v rámci nich průběžně a systémově vyměňují zkušenosti jak na manažerské, tak na ryze pedagogické úrovni. Jako příklad mě napadá ZŠ Břečťanová a její přístup k chytrým telefonům. Namísto toho, aby je žákům zakazovala, učí je, jak je zapojovat do výuky a hledat si prostřednictvím nich praktické informace,“ popisuje David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro oblast školství. „Oběma programy navíc plníme nejen cíle místního akčního plánu, ale i naší pětileté koncepce rozvoje školství,“ dodává místostarosta Kašpar.  

Kromě „sdílejících programů“ mohly školy díky MAPu uskutečnit také větší projekty. V ZŠ Nad Vodovodem si například pořídili zbrusu novou učebnu fyziky s moderním vybavením včetně interaktivního dotykového panelu propojeného s novým počítačem typu „all in one“ umístěným v multimediální katedře. Výuku předmětu navíc studentům zatraktivňují bezdrátové senzory, termokamera, brýle pro optiku či funkční model parního stroje.

ZŠ Karla Čapka posiluje čtenářskou gramotnost a rovné příležitosti žáků mimo jiné prostřednictvím časopisu Věc Makropulos. Ten v soutěži Školní časopis, kterou vyhlašuje Vyšší odborná škola publicistiky, aktuálně zvítězil ve všech kategoriích.

Žákovský parlament v ZŠ Jakutská zorganizoval, na základě debaty s Fondem ohroženým dětí, dobročinnou sbírku školních pomůcek pro děti z Klokánku. Při předání pak žáci nahlédli do domácností a náhradního rodinného života dočasně opuštěných dětí.

V MŠ Tuchorazská zase pojali po svém celosvětový Den rybářství: Učitelky s dětmi celý týden plnily nejrůznější tematické úkoly. Hoši a dívky se navíc dozvěděli, k čemu slouží komorový nebo třecí rybník, či co je to výtažník. Vrcholem pak byla dopolední akce na zahradě školky.

„Jednotlivých projektů je nepřeberné množství, za nejdůležitější ale považuji, že školy veškeré výzvy řeší společně. Což u takto svébytných organizací není obvyklé. Kromě předávání dobré praxe klademe velký důraz i na sdílení té méně povedené. Z dílčích neúspěchů jednoho se poučí i ostatní a nejdou cestou, která je slepá nebo přespříliš klikatá,“ zdůrazňuje Jana Vinterová, která na městské části vede odbor školství.

Ta zároveň věří, že v budoucnu dojde i k rozšíření spolupráce se středními školami na Desítce. Ty se ředitelům základních škol představily na dnešní konferenci.