Výbor pro životní prostředí

Předseda VŽP: Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. (SZ)

Tajemník VŽP: Ing. Roman Kaštovský, 267093365, romank@praha10.cz

Působnost:

 1. Stanoviska výboru k návrhům ročních rozpočtů
 2. Stanoviska výboru k dílčím rozpočtovým změnám odpovídajícím náplni činnosti výboru
 3. Monitoring údržby zeleně
 4. Monitoring průběhu seče trav na veřejných zelených plochách
 5. Monitoring průběhu zimní údržby komunikací, zejména pěších
 6. Monitoring průběhu blokových čištění
 7. Monitoring průběhu projektu „Strom za narozené dítě“
 8. Monitoring černých skládek a problémových míst
 9. Revitalizace urbanizovaných veřejných ploch
 10. Revitalizace zelených veřejných ploch (herní a volnočasové prvky)
 11. Drobný mobiliář či výtvarné prvky
 12. Zkvalitňování informačního systému pro pěší
 13. Podpora nového využití brownfieldů
 14. Podpora výsadby uličních stromořadí
 15. „Pejskařská“ problematika
 16. Průběžné zefektivňování systému tříděného odpadu
 17. Ekoosvětové akce
 18. Problematika znečištění ovzduší

Termíny jednání v roce 2018:
pondělí 29.1. od 17 do 19 hod.
pondělí 26.2. od 17 do 19 hod.
pondělí 26.3. od 17 do 19 hod.
pondělí 23.4. od 17 do 19 hod.
pondělí 28.5. od 17 do 19 hod.
středa 27.6. od 17 do 19 hod.
pondělí 24.9. od 17 do 19 hod.

 

  

Členové výboru

MUDr. Markéta Jirásková
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VZS
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: jiraskova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 224
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Výbor zdravotní a sociální|Komise bezpečnostní (KB)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
Ing. Milan Maršálek
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Jindřich Nepevný
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VSI
Volební strana: ANO 2011 (nezařazený)
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: nepevny@praha10.cz
Kontaktní telefon: 720 114 000
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Výbor pro strategické investice|Komise bezpečnostní (KB)
Ing. Tomáš Pek, S.E.
Funkce: 1. místostarosta, předseda KRB
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 131
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor životního prostředí|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 (KRB)
Kateřina Peštová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VSP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: katerinap@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 318
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor životního prostředí|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Pavel Plesník
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: plesnik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VŽP
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vavra@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 252 957
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Výbor životního prostředí|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise bezpečnostní (KB)
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready