Sportovní výbor

Předsedkyně VSP: Kateřina Peštová (ČSSD)

Tajemník VSP: Mgr. Kateřina Bělohlávková, 267093699, katerinab@praha10.cz

Působnost:

 • Vydávat stanoviska výboru k návrhům ročních rozpočtů v dané oblasti.
 • Vytvoření sportovní koncepce Prahy 10.
 • Vytvoření webových stránek Praha 10 Sportovní. Na stránkách vytvořit sekce sportovní kalendář (tím se umožní prezentace pravidelné činnosti a nabídky aktivit v oblasti sportu a volného času se zaměřením zejména pro děti a mládež) a webový katalog s přehledem sportovišť a základních škol, ve kterém budou kromě základních údajů o sportovištích a školách i informace o sportovních a zájmových aktivitách. Nadále pokračovat v prezentaci činností a sportovních akcí pořádaných MČ Praha 10, školami a dalšími subjekty působícími v oblasti sportu a volného času na území MČ Prahy 10.
 • Pravidelně každoročně vyhlašovat grantové řízení v oblasti sportu a volného času v MČ Praha 10. Přispívat na provoz a údržbu sportovních a volnočasových zařízení v rámci grantů MČ Praha 10 dle možností rozpočtu MČ Praha 10.
 • Hledat jiné finanční zdroje, které jsou určeny na sportovní a zájmovou činnost a informovat o nich příslušné organizace.
 • Podporovat pořádání akcí v oblasti sportu a volného času.
 • Kontrolovat účelové čerpání finančních prostředků vynaložených MČ Praha 10 na podporu sportu a volného času.
 • Podporovat pořádání významných akcí s několikaletou tradicí v oblasti sportu a volného času udělováním záštit, osobní účasti zástupců MČ Praha 10, apod.
 • Iniciovat vznik "partnerství" městské části při pořádání významných akcí s několikaletou tradicí v oblasti sportu a volného času (mimograntová finanční podpora)
 • Pravidelně pořádat Veletrh volnočasových aktivit pro děti a mládež a umožnit tím neziskovým subjektům působícím v oblasti sportu a volného času bezplatnou prezentaci jejich činnosti.
 • Pokračovat v tradici Sportovec roku a doplnit kategorii trenér roku, tak aby se ocenila dobrovolná činnost trenérů a vedoucích oddílů a kroužků, kteří se ve svém volném čase věnují práci s dětmi a mládeží.
 • Dořešení situace Dolíčku – FK Bohemians 1905 naplňovat usnesení zastupitelstva MČ Praha 10.
 • Podporovat projekty nestátních neziskových organizací zaměřené na modernizaci sportovišť, sportovních zařízení a objektů využívaných v oblasti sportu a volného času včetně možného zapojení finančních zdrojů ze soukromého sektoru.
 • Podporovat budování míst s možností využití pro volnočasové aktivity (pikniková místa, venkovní stolování, parky bez psů, ležení na trávě apod.) 
 • Podporovat vybudování sportovní stezky podél železniční trati a její propojení na stezku Záběhlice - Hamerský rybník a případně až na stezku Výtoň – Modřany
 • Podporovat revitalizaci a rozvoj plaveckého areálu pro potřeby obyvatel Prahy 10 v Edenu.
 • Podporovat pořádání příměstského tábora.

Termíny jednání:

31.1.2018 - (15h – 17h)

28.2.2018 - (15h – 17h) - přesunuto na 7. 3. 2018 od 15:00

21.3.2018 - (15h – 17h)

18.4.2018 - (15h – 17h)

23.5.2018 - (15h – 17h)

20.6.2018 - (15h – 17h)

19.9.2018 - (15h – 17h)

Všechna jednání VSP se budou konat ve Středisku územního rozvoje, v přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10. 

 

 

 

  

Členové výboru

Mgr. Ivana Cabrnochová
Funkce: uvolněná členka rady MČ, předsedkyně KÚR a KZP10-MA21
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: IvanaC@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 285
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Mgr. Tereza Hauffenová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor sportovní|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)
JUDr. Lubomír Ledl
Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Viktor Lojík
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VDC
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Kontaktní email: lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Martin Moravec
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: moravecm@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 278 278
Volební obvod: 1
Členství: Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky
Kateřina Peštová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VSP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: katerinap@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 318
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor životního prostředí|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Bc. Markéta Petrová, MBA
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: petrova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 775 018 525
Volební obvod: 1
Členství: Výbor sportovní|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise dotační politiky
  

Výbory ZMČ

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready