Návrhový výbor

 

Předseda NaV: JUDr. Lubomír Ledl (KSČM)

Tajemník NaV: Mgr. Tomáš Staněk, 267 093 679, tomass@praha10.cz

Působnost: 

Návrhový výbor je zvolen na celé volební období. Návrhový výbor registruje protinávrhy, pozměňovací či doplňující návrhy a návrhy usnesení (dále jen návrhy). Po uzavření rozpravy předkládá předseda nebo jím pověřený člen Návrhového výboru k hlasování jednotlivé návrhy. Návrhy nebo jejich části shodné s předloženým písemným zněním materiálu může Návrhový výbor předkládat s odkazem na toto písemné znění. 

Dále je návrhový výbor pověřen navrhováním kandidátů na přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 podle § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění.

Termíny jednání:

12. 1. 2017 v 17:00 - 411b, budova A, 4. patro (zrušeno)

19. 1. 2017 v 17:00 - 411b, budova A, 4. patro

26. 1. 2017 v 15:00 - 411b, budova A, 4. patro

6. 4. 2017 v 16:30 - 411b, budova A, 4. patro

29. 5. 2018 v 17:00 - 411b, budova A, 4. patro

  

Členové výboru

Karel Duchek
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: duchek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 265 686
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise bezpečnostní (KB)
JUDr. PhDr. Oldřich Choděra
Funkce: člen zastupitelstva, předseda FiV, předseda VČO
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 2, Jugoslávská 12, 120 00
Kontaktní email: chodera@praha10.cz
Kontaktní telefon: 224 215 350
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)
JUDr. Lubomír Ledl
Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
JUDr. Magdaléna Lukovičová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1464/61, 101 00
Kontaktní email: lukovicova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 728 959 416
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor zdravotní a sociální
Kateřina Peštová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VSP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: katerinap@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 318
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor životního prostředí|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Jan Šnajdr
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: snajdr@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Výbor pro strategické investice|Komise dotační politiky
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VŽP
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vavra@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 252 957
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Výbor životního prostředí|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise bezpečnostní (KB)
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready