Kontrolní výbor

Předsedkyně KoV: Ing. Jana Čunátová (KSČM)

Tajemník KoV: Ivana Paterová, 267 093 420, ivanap@praha10.cz

Působnost:

  1. Jedná na základě plánu kontrolní činnosti schváleného ZMČ. V ostatních případech je třeba vždy předem souhlasu ZMČ.
  2. Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ.
  3. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části Praha 10 na úseku samostatné působnosti.(§ 78 odst. 5 zákona).
  4. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ (§ 78 odst. 5 písm. c) zákona o hl. m. Praze), příp. RMČ.

Termíny jednání:

17. 1. 2018 v 17:00 hodin
21. 2. 2018 v 17:00 hodin (zrušeno z důvodu konání Finančního výboru)
21. 3. 2018 v 17:00 hodin
25. 4. 2018 v 17:00 hodin
23. 5. 2018 v 17:00 hodin
20. 6. 2018 v 17:00 hodin
19. 9. 2018 v 17:00 hodin
24. 10. 2018 v 17:00 hodin
21. 11. 2018 v 17:00 hodin
12. 12. 2018 v 17:00 hodin

 

 

  

Členové výboru

Jaroslav Štěpánek, MBA
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Výbor pro kulturu a památky|Komise bezpečnostní (KB)
Lukáš Rázl
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: razl@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)
Renata Chmelová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: chmelova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 022 964
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)
JUDr. Lubomír Ledl
Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Jana Čunátová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně KoV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: janac@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 569
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)
Ing. Martin Hejl
Funkce: uvolněný člen rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martinh@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 647
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Kontrolní výbor|Výbor pro strategické investice|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise dotační politiky
Ing. Jan Šnajdr
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: snajdr@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Výbor pro strategické investice|Komise dotační politiky
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready