Seznam zastupitelů

Řadit dle:
Mgr. Ivana Cabrnochová
Funkce: uvolněná členka rady MČ, předsedkyně KÚR a KZP10-MA21
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: IvanaC@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 285
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Jana Čunátová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně KoV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: janac@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 569
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)
Doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|
Karel Duchek
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: duchek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 265 686
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise bezpečnostní (KB)
Mgr. et Mgr. Pavlina Hájková
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: hajkova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství:
Mgr. Tereza Hauffenová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor sportovní|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)
Ing. Martin Hejl
Funkce: uvolněný člen rady MČ
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martinh@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 647
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Kontrolní výbor|Výbor pro strategické investice|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise dotační politiky
Renata Chmelová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: chmelova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 022 964
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)
JUDr. PhDr. Oldřich Choděra
Funkce: člen zastupitelstva, předseda FiV, předseda VČO
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 2, Jugoslávská 12, 120 00
Kontaktní email: chodera@praha10.cz
Kontaktní telefon: 224 215 350
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)
MUDr. Markéta Jirásková
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VZS
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: jiraskova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 224
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Výbor zdravotní a sociální|Komise bezpečnostní (KB)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
Ing. Robert Keller
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: keller@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek|Komise bytové politiky (KBP)
JUDr. Radmila Kleslová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmilak@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Finanční výbor|Výbor pro strategické investice|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise dotační politiky
Ing. Jana Komrsková
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: SZ (nezařazená)
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: komrskova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 605 205 770
Volební obvod: 1
Členství:
JUDr. Lubomír Ledl
Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Dagmar Lešenarová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VKP
Volební strana: ANO 2011 (nezařazená)
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: lesenarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 282
Volební obvod: 1
Členství: Finanční výbor|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise bytové politiky (KBP)
Bc. Radek Lojda
Funkce: místostarosta
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 132
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor zdravotní a sociální|Komise bytové politiky (KBP)|Komise informační (KIN)
Ing. Viktor Lojík
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VDC
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Kontaktní email: lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
JUDr. Magdaléna Lukovičová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1464/61, 101 00
Kontaktní email: lukovicova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 728 959 416
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor zdravotní a sociální
Mgr. Pavel Mareš
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Volební obvod: 1
Členství: Výbor zdravotní a sociální|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|
Ing. Milan Maršálek
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Martin Moravec
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: moravecm@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 278 278
Volební obvod: 1
Členství: Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky
Ing. Jan Moravec, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: TOP 09, Praha 10, Murmanská 15, 100 00
Kontaktní email: moravecj@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Komise bezpečnostní (KB)
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: muller@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek
Ing. Michal Narovec
Funkce: člen rady MČ, předseda KMN, předseda KVV
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor dopravy a cyklostezek|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)
Ing. Jindřich Nepevný
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VSI
Volební strana: ANO 2011 (nezařazený)
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: nepevny@praha10.cz
Kontaktní telefon: 720 114 000
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Výbor pro strategické investice|Komise bezpečnostní (KB)
Ing. Vladimír Novák
Funkce: starosta MČ, předseda KIN
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vladimirn@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 446
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Komise informační (KIN)
Hana Nováková
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně KDP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: novakova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Komise dotační politiky|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Tomáš Pek, S.E.
Funkce: 1. místostarosta, předseda KRB
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 131
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor životního prostředí|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise informační (KIN)|Komise pro záležitosti rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10 (KRB)
Kateřina Peštová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VSP
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: katerinap@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 318
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Výbor životního prostředí|Výbor sportovní|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Bc. Markéta Petrová, MBA
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: petrova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 775 018 525
Volební obvod: 1
Členství: Výbor sportovní|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise dotační politiky
Pavel Plesník
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: plesnik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor životního prostředí|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Mgr. Ondřej Počarovský
Funkce: uvolněný člen rady MČ, předseda KPM
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon: 720 950 019
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Komise informační (KIN)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
Lukáš Rázl
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: razl@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)
PhDr. Olga Richterová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Oblouková 14, 101 00
Kontaktní email: richterova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 153 361
Volební obvod: 1
Členství: Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: ÚMČ Praha 10, Vršovická 1426/68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: sedmihradska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Finanční výbor|Výbor pro strategické investice
Ing. Jan Šnajdr
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: snajdr@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Výbor pro strategické investice|Komise dotační politiky
Jaroslav Štěpánek, MBA
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Výbor pro kulturu a památky|Komise bezpečnostní (KB)
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva, předseda VŽP
Volební strana: SZ
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vavra@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 252 957
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Výbor životního prostředí|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise bezpečnostní (KB)
Jiřina Vondráková
Funkce: členka rady MČ, předsedkyně KB
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vondrakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 845
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)|Komise bezpečnostní (KB)|Komise informační (KIN)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
Mgr. Bohumil Zoufalík
Funkce: uvolněný člen RMČ, předseda KBP
Volební strana: Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: bohumilz@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Finanční výbor|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro kulturu a památky|Komise bytové politiky (KBP)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready