Komise majetková a nebytových prostor

Předseda komise: Ing. Michal Narovec (TOP 09)

Tajemník komise: Petr Stejskal, 267093366, petrst@praha10.cz

Náplň:

 1. Komise majetková a nebytových prostor (KMN) vyhodnocuje veřejné nabídky na pronájem nebytových prostor, stanovuje pořadí uchazečů dle platných kritérií „Zásad hospodaření s nebytovými prostory“, a předkládá RMČ svoje stanoviska.
 2. KMN posuzuje přihlášky do výběrových řízení v rámci vyhlašovaných veřejných nabídek na odkup nebytových jednotek v privatizovaných domech se stanovením minimální ceny.
 3. KMN projednává a posuzuje žádosti o pronájem nebytových prostor mimo veřejné nabídky a předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv.
 4. KMN navrhuje RMČ ke schválení svá stanoviska k hospodaření s NP, např. změny a prodloužení stávajících smluv, změny nájemců, změny právní subjektivity, úpravy nájemného, slevy na nájemném, úhradu nákladů vložených nájemci do NP, výpovědi z nájmu (kromě výpovědi z důvodu neplacení nájemného), apod.
 5. KMN projednává a posuzuje žádosti nájemců o provedení stavebních úprav v nebytových prostorách a předkládá RMČ návrhy na uzavření smluv o provedení stavebních úprav, případně návrhy jejich změn a dodatků.
 6. KMN projednává a posuzuje žádosti o umístění reklamních zařízení na nemovitostech ve správě MČ Praha 10 a předkládá RMČ návrhy na uzavření nájemních smluv, případně jejich změn a dodatků.
 7. KMN vyhodnocuje veřejné nabídky na pronájem pozemků, stanovuje pořadí uchazečů dle platných kritérií „Zásad pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“ a předkládá RMČ svoje stanoviska a návrhy na uzavření smluv o nájmu pozemků, případně návrhy jejich změn a dodatků.
 8. KMN navrhuje RMČ ke schválení svá stanoviska k hospodaření s pozemky, např. prodej, pronájem, vypsání individuálních výběrových řízení na nájem pozemků, mimo pravidelné veřejné nabídky, úpravy nájemného, slevy na nájemném, výpovědi z nájmu (kromě výpovědi z důvodu neplacení nájemného), apod.
 9. KMN plní úkoly plynoucí ze směrnic a instrukcí QMS vztahujících se k hospodaření s nebytovými prostory a pozemky, především „Zásad hospodaření s NP“ a „Zásad pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“.
 10. KMN projednává a předkládá RMČ návrhy změn těchto směrnic a instrukcí.
 11. KMN posuzuje prodej, koupě a směny nemovitého majetku ve správě MČ Praha 10.
 12. KMN se vyjadřuje ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene (smlouvám o zřízení věcného břemene).
 13. KMN se vyjadřuje ke smlouvám o právu provést stavbu (včetně udělení plné moci) na pozemcích ve správě MČ Praha10.
 14. Vyjadřování se k žádostem vlastníků nemovitostí na pozemcích ve správě MČ Praha 10 o souhlas se zápisem těchto nemovitostí do KN.
  

Členové komise

Doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|
JUDr. PhDr. Oldřich Choděra
Funkce: člen zastupitelstva, předseda FiV, předseda VČO
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 2, Jugoslávská 12, 120 00
Kontaktní email: chodera@praha10.cz
Kontaktní telefon: 224 215 350
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)
JUDr. Lubomír Ledl
Funkce: člen zastupitelstva, předseda NaV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ledl@praha10.cz
Kontaktní telefon: 603 362 454
Volební obvod: 1
Členství: Návrhový výbor|Kontrolní výbor|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor sportovní|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise pro Zdravou Prahu 10 a místní Agendu 21
Ing. Michal Narovec
Funkce: člen rady MČ, předseda KMN, předseda KVV
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor dopravy a cyklostezek|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)
Lukáš Rázl
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: razl@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro strategické investice|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)
PhDr. Olga Richterová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Oblouková 14, 101 00
Kontaktní email: richterova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 153 361
Volební obvod: 1
Členství: Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|
Mgr. Bohumil Zoufalík
Funkce: uvolněný člen RMČ, předseda KBP
Volební strana: Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: bohumilz@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Finanční výbor|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro kulturu a památky|Komise bytové politiky (KBP)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready