Komise bytové politiky

Předseda komise:  Mgr. Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD)

Tajemnice komise: Nikola Aronová, 267093249, nikola.aronova@praha10.cz

Náplň:

  1. Komise bytové politiky (KBP) projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí bytů a bytových náhrad a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování radou. Při posuzování žádostí se KBP řídí platnou instrukcí QMS QI 63-01-07 ”Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP". Dle potřeby může KBP provést místní šetření za účelem ověření údajů potřebných k rozhodování nebo provedením místního šetření pověřit Odbor majetkoprávní (OMP).
  2. KBP posuzuje přihlášky do výběrových řízení v rámci vyhlašovaných veřejných nabídek na uzavření smlouvy o pronájem bytů na základě provedení stavebních úprav v bytě, bytů s odkoupením pohledávky a bytů s nadstandardními parametry, a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování radou. Při posuzování přihlášek do výběrových řízení se KBP řídí platnou instrukcí QMS QI 63-01-07 ”Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP" a přílohou č. 1 jednacího řádu, která obsahuje jednací řád Komise pro vyhodnocení při výběrových řízeních na pronájem bytu na základě provedení stavebních úprav v bytě.
  3. KBP projednává a posuzuje žádosti o poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt, slevy na nájemném a přímou adresnou finanční podporu a vypracovává k nim stanoviska jako podklad pro jejich schvalování radou (v případě poskytování přímé adresné finanční podpory ZMČ). Při posuzování žádostí se KBP řídí schválenou Koncepcí městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010.
  4. KBP projednává a zaujímá stanoviska k dalším žádostem, které se týkají bytové problematiky, o jejichž projednání byla požádána nebo jejichž projednání jí bylo uloženo radou (jedná se o žádosti mimo žádosti o poskytnutí bytu a přihlášky do výběrových řízení).
  5. KBP projednává a předkládá radě „Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP",  respektive návrhy změn těchto zásad.
  

Členové komise

Mgr. Bohumil Zoufalík
Funkce: uvolněný člen RMČ, předseda KBP
Volební strana: Nezávislí pro Prahu 10 - hnutí pro lepší desítku
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: bohumilz@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Finanční výbor|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro kulturu a památky|Komise bytové politiky (KBP)|Komise majetková a nebytových prostor (KMN)|Komise informační (KIN)
Jiřina Vondráková
Funkce: členka rady MČ, předsedkyně KB
Volební strana: ČSSD
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: vondrakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 040 845
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor dopravy a cyklostezek|Výbor zdravotní a sociální|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)|Komise bezpečnostní (KB)|Komise informační (KIN)|Komise pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice
Bc. Radek Lojda
Funkce: místostarosta
Volební strana: TOP 09
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 132
Volební obvod: 1
Členství: Rada MČ|Výbor zdravotní a sociální|Komise bytové politiky (KBP)|Komise informační (KIN)
Ing. Robert Keller
Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: keller@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Volební obvod: 1
Členství: Výbor dopravy a cyklostezek|Komise bytové politiky (KBP)
Ing. Dagmar Lešenarová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně VKP
Volební strana: ANO 2011 (nezařazená)
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: lesenarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 282
Volební obvod: 1
Členství: Finanční výbor|Výbor pro kulturu a památky|Komise pro výchovu a vzdělávání (KVV)|Komise bytové politiky (KBP)
Renata Chmelová
Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: koalice VLASTA
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: chmelova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 022 964
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)
Ing. Jana Čunátová
Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně KoV
Volební strana: KSČM
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: janac@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 569
Volební obvod: 1
Členství: Kontrolní výbor|Finanční výbor|Výbor pro udělování čestného občanství|Komise územního rozvoje (KÚR)|Komise bytové politiky (KBP)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready