Akce a projekty

Fórum Zdravé Prahy 10 – občané Prahy 10 definovali největší problémy městské části!

Ve čtvrtek 16.3.2017 proběhlo v KD Barikádníků první Fórum Zdravé Prahy 10, na němž obyvatelé Desítky měli možnost říci, jaké problémy ve veřejném životě vnímají a probrat je se zástupci úřadu.

Diskutováno bylo u devíti diskusních stolů a u každého z nich přítomní nejdříve pojmenovali, co je trápí, či co postrádají. Po odprezentování všech vyřčených problémů po jednotlivých oblastech proběhlo hlasování k určení těch, které jsou podle účastníků nejpalčivější:

Oblast

Problém

Počet hlasů

Bezpečnost

Nulová tolerance hazardu – zavést ji

23

Problematika krádeží a narkomanů (okolí ul. Holandská)

1

Činnost úřadu/komunikace s úřadem/ rozpočet

Chybí radniční noviny

21

Více komunikovat na soc. sítích služby nabízené neziskovým sektorem a sociálním odborem

3

Zlepšit komunikaci radních s veřejností

3

Doprava

Prodloužení autobusové linky č. 213 – propojení Malešic a Vršovic

4

Rozšíření podjezdu ČD ve Švehlově ulici – snížení zácp

0

Kultura

Chybí reprezentativní sál 

13

Chybí pořádání jednodenních zájezdů

8

Sociální oblast a zdraví

Chybí koncepce rodinné politiky

2

Chybí nízkoprahové centrum pro mládež

6

Sport a volný čas

Zavést kurzy 1. pomoci

7

Chybí volné sportovní plochy

3

Školství

Zavádět nové metody a formy výuky

4

Přeplněnost v mateřských školkách

2

Územní rozvoj

Zadání architektonické studie na komplexní revitalizaci Starostrašnické

5

Vybudovat více bezpečných stezek pro pěší, cyklostezek a inlinestezek

8

Životní prostředí

Zavést nádoby na bioodpad pro občany zdarma

5

Nedostatečná kapacita velkoobjemových kontejnerů (vyprázdnění 1xměsíčně nestačí

2

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce přítomné občany trápí (ne)zavedení nulové tolerance k hazardu, chybějící radniční noviny, reprezentativní sál, či bezpečné stezky pro pohyb pěších, cyklistů a bruslařů.

Fórum bylo připravováno ve spolupráci s kanceláří Národní sítě Zdravých měst a problémy, které přítomní účastníci nadefinují, budou v dubnu ověřeny formou veřejné ankety, jejímž výsledkem bude tzv. „10 P“, tedy 10 největších problémů Prahy 10. Takto ověřené problémy budou základem pro zpracování Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 a jejich řešení bude věnována náležitá pozornost.

 

Společně ukliďme Prahu 10

Termín již tradiční dobrovolnické akce Společně ukliďme Prahu 10 aneb za Desítku bez odpadků a černých skládek letos připadne na sobotu 8. dubna. Akce je pořádána ve spolupráci občanské iniciativy Společně pro Desítku a Městské části Praha 10. Touto akcí se připojujeme k národní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko, www.uklidmecesko.cz. Cílem dobrovolnického úklidu je přispět k tomu, aby Desítka jako celek i její rozličná zákoutí byly hezčím místem k životu nás všech. Již tradičně se budeme potýkat s odpadky a černými skládkami v lokalitách jako jsou Malešice, Trojmezí, Vršovice, Strašnic e, Bohdalec, Zahradní město nebo Slatiny. Vítáme každého dobrovolníka i zájemce o organizaci libovolné další lokace. S přípravou rádi vypomůžeme, pracovní pomůcky (pytle na úklid, rukavice) a svoz odpadu zajišťuje MČ Praha 10. Více informací na občanském informačním rozcestníku www.prahadeset.cz a na webu MČ www.praha10.cz, mailem a telefonem u koordinátora akce Martina Moravce na spolecne_pro_desitku@centrum.cz / 603 278 278 či u Romana Kaštovského na romank@praha10.cz / 736 499 364.

Na uvedených kontaktech lze obdržet bližší informace k času zahájení úklidu v konkrétní oblasti. Rovněž je možné navrhnout další lokace, ve kterých by bylo vhodné úklid zajistit. Podmínkou je, aby pozemek, který bude čištěn, sloužil k veřejnému užívání.

Akce je připravována s podporou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

------------------------------------------------------------

MČ Praha 10 realizuje několik projektů se zapojením veřejnosti v různých oblastech:

- územní rozvoj - www.verejneprostory.cz

- rozvoj městské části - www.moje-stopa.cz

- sociální oblast - Komunitní plánování sociálních služeb

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2016 MČ Praha 10 
ipv6 ready