Aktuality ke koronaviru

MČ Praha 10 má koncepci rozvoje kultury na pět let. Důraz klade na „nový“ Vzlet i podporu sousedských aktivit

Smysluplné využití objektů, ale i důraz na „síťování“ s kulturními aktéry či podpora sousedských aktivit. MČ Praha 10 má svou koncepci rozvoje kultury na období 2020-2025. Její podobu schválilo říjnové zasedání zastupitelstva, ve čtvrtek byla představena spolkům a organizacím, které se podílejí na společenském životě Desítky – a měly významné slovo i při tvorbě materiálu.

Publikováno: 19.11.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura, Rozvoj3037
MČ Praha 10 má koncepci rozvoje kultury na pět let. Důraz klade na „nový“ Vzlet i podporu sousedských aktivit

Při zpracování Koncepce byla totiž klíčová debata s aktéry veřejného života na Praze 10. V konkrétních lokalitách s nimi proběhla série šesti setkání a jejich náměty a podněty byly do dokumentu zapracovány.

„Kultura je souborem hodnot, které nás definují. Tvoří ji umění, které vnímáme, historie, kterou sdílíme, lidé, se kterými se stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme volný čas, či sousedství, kde žijeme,“ uvádí David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta, v jehož gesci koncepční materiál vznikl. V pojetí MČ Praha 10 je kultura „živým potenciálem města“ – komplexním pojmem, který zahrnuje historický odkaz i každodennost.

Koncepce je rozdělena do šesti oblastí. Zaměřuje se na podporu sounáležitosti lidí s místem, kde žijí, rozvoje kultury v jednotlivých lokalitách a nabídky širokého spektra akcí v rámci celé městské části. Akcentuje promyšlené využití objektů na Praze 10: nový provozovatel bývalého kina, nyní produkčního domu Vzlet již byl představen (https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/vzlet-ma-noveho-provozovatele-z-kina-bude-produkcni-dum-s-mezinarodnim-presahem?articleid=2991), dalšími pilíři jsou Čapkova a Kotěrova vila, Waldesův Dům nebo Strašnické divadlo. Společenský život a umění by se ale měly odehrávat také ve veřejném prostoru. MČ bude jednotlivce i skupiny v lokalitách zapojovat do akcí a podporovat jejich snahu o sousedský rozvoj daného místa.

„Kulturní prostředí chceme rozvíjet a především chceme prostřednictvím kultury podporovat kvalitu života obyvatel městské části,“ říká David Kašpar. K naplňování tohoto cíle bude sloužit „desítková“ koncepce rozvoje kultury.

 

KE STAŽENÍ:

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 190 na období 2020-2025: https://www.praha10.cz/mestska-cast/kultura/koncepce-rozvoje-kultury