Dokumenty - výstupy

Strategické dokumenty a materiály

  1. Statut ŘV
  2. Jednací řád ŘV
  3. Seznam členů a náhradníků ŘV 
  4. SWOT analýza k prioritním oblastem 
  5. Roční akční plán na období 2017/2018
  6. Implementační plán MAP
  7. Strategický rámec MAP do roku 2023; Aktuální verze platná ode dne 1.8.2022 (PDF, 1 MB)

    Při kompletaci nového SR schvalovaného v březnu 2018 – viz zveřejněný dokument, došlo k tiskové chybě. Všichni členové ŘV byli požádáni, aby v souladu s jednacím řádem vyjádřili per rollam své stanovisko, souhlas s doplněním tohoto jednoho řádku do již schváleného materiálu. Pro se vyslovilo 34 z celkového počtu 59 členů ŘV. Návrh dokumentu SR je zveřejněn níže.