Sběr elektroodpadu

Staré, nepotřebné elektrospotřebiče je možné od ledna roku 2012 odkládat v určených sběrných nádobách. 

Co lze vkládat

Do sběrných nádob lze vložit běžnou spotřební elektroniku typu videopřehrávačů, radiopřijímačů, CD přehrávačů, ale také výpočetní techniku včetně příslušných komponentů, jako jsou myši nebo klávesnice, telefonní přístroje (klasické i mobilní), kalkulačky, herní zařízení apod. Obecně je možné do nádoby vložit jakékoliv elektrozařízení, které projde vhozovým otvorem. V nádobě je speciální schránka, kam lze navíc vkládat baterie a akumulátory.

Do nádob nepatří!

  • Velkorozměrové odpady, ale stejně tak i monitory, televizory nebo zářivky. Odkládat nelze ani odpad z podnikatelské činnosti.
  • Elektrozařízení je možné také předávat ve sběrných dvorech (kam patří i zmíněné televizory či zářivky), ale také v obchodech s elektronikou, kde pro to jsou určené nádoby. Nádoba pro odkládání drobných elektroodpadů a baterií je k dispozici i ve vestibulu budovy B úřadu městské části, ul. Vršovická 68.
  • Sběr elektrozařízení probíhá v režimu tzv. zpětného odběru a je zajišťován prostřednictvím státem pověřené organizace – kolektivního systému, v tomto případě společnosti Asekol. Všechny nádoby jsou pro usnadnění dostupnosti na stanovištích sběrných nádob na tříděný odpad.

Místa pro sběr starých elektrospotřebičů

(jednotlivé odkazy vedou na mapy.cz)

Vršovice

Strašnice

Záběhlice

Malešice

Vinohrady

Michle