Lékařská pohotovost

Od 1. ledna 2020 má MČ Praha 10 centrální lékařskou pohotovostní službu (LPS) ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV). V ní se rozšíříla kapacita pohotovosti pro dospělé a nově vznikla dětská LPS (ve Vinohradech fungovala nonstop ambulance). Je k dispozici i pacientům z polikliniky Malešice, kde LPS fungovala do konce roku 2019. Desítka se tak plně zapojila do sítě Magistrátu hlavního města Prahy (kompletní soupis služeben na stránkách zdravotni.praha.eu), který je zákonným provozovatelem LPS v metropoli.

 

„LPS na poliklinice nedisponovala ani rentgenem, a tak přibližně polovina pacientů byla stejně přeposílána do dva kilometry vzdálené FNKV,“ popisuje Renata Chmelová (VLASTA), starostka MČ Praha 10.

 

„FNKV má v plánu rozšiřovat spolupráci s Magistrátem i MČ Praha 10 a 3 s cílem dále zkvalitňovat zdravotnické služby pro občany Prahy,“ nastiňuje ředitel FNKV, profesor Petr Arenberger, budoucnost.

 

„Lékařská pohotovost se v hlavním městě soustředí do stěžejních zdravotnických zařízení od roku 2008. Sjednotily se díky tomu ordinační doby a sjednotilo se spektrum zajišťovaných oborů, a hlavně od té doby pacienti mohou využít rychlé návaznosti další péče specialistů nebo hospitalizace přímo v areálu zařízení a nemusí už cestovat jinam,“ dodává radní Magistrátu Milena Johnová (Praha sobě) souvislosti.

 

MČ Praha 10 LPS na malešické poliklinice ročně dotovala částkou 9,5 mil. korun, přitom Magistrát vynakládá za všech svých 14 pohotovostních služeben částku 22,5 mil. korun. „Uspořené finance hodláme alokovat do sociální práce a stávající sítě sociálních služeb, které využívají denně potřební z Prahy 10,“  upřesňuje Michal Kočí (Piráti), radní MČ Praha 10, v jehož gesci je mj. zdravotnictví.