Koronavirus

Základní informace

Na ÚMČ Praha 10 platí, stejně jako v ostatních vnitřních prostorech, zvláštní opatření. Každý návštěvník musí mít při návštěvě budovy zakrytý nos a zakrytá ústa. Aktuální úřední hodiny jsou zveřejněny v oblasti Kontakty. Prosíme, abyste radnici navštěvovali jen v nejnutnějších případech, v ostatních využívali telefonických konzultací či své žádosti řešili elektronicky. 

Přehled aktuálních opatření naleznete na stránkách Vlády ČR (www.vlada.cz).
Veškeré důležité informace jsou k dispozici na speciálně zřízené stránce Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru (koronavirus.mzcr.cz).

Městská část bude na epidemiologickou situaci i nadále průběžně reagovat a v případě potřeby zavádět další opatření a rozšiřovat síť svých služeb tak, jako v jarních měsících roku 2020.

Další informace

Krizový štáb
Další informace jsou zveřejněny v sociální a zdravotní oblasti: