Evakuace

Základní informace

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Provedení evakuace

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

Jak se dozvím o evakuaci?

Evakuaci je oprávněn nařídit (v rámci svých kompetencí) velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území své obce a hejtman kraje (v hl.m. Praze primátor) pro část území svého kraje. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize, z místního veřejného rozhlasu, z radiovozů, od zaměstnavatele nebo správce objektu. Všechno je závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

 

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech;
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček);
 • uzavřete přívod vody a plynu;
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt;
 • nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou;
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách;
 • exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou;
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Při evakuaci, resp. opuštění objektu na kratší dobu (např. nahlášení bomby, únik plynu nebo jiné nebezpečné látky) lze očekávat návrat během několika hodin, tudíž je v takových případech evakuační zavazadlo zbytečné.

Evakuační zavazadlo obsahuje zejména:

 1. jídlo, pití a nádobí - trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2-3 dny), krmivo pro domácí zvíře, které berete s sebou, hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy;
 2. cennosti a dokumenty - osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, karta zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie), peníze v hotovosti a platební karty;
 3. léky a zdravotnické pomůcky;
 4. hygienické potřeby - toaletní papír, mýdlo, zubní pasta a kartáček, ručník apod.;
 5. oblečení a vybavení pro přespání – náhradní prádlo, oděv a obuv, spací pytel, karimatka, pláštěnka;
 6. přístroje, nástroje a zábava – mobilní telefon s nabíječkou, přenosné rádio a svítilna s náhradními bateriemi, zavírací nůž, šití, psací potřeby a předměty pro vyplnění volného času (knihy, hračky pro děti, společenské hry);

Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu. Při balení proto zvažujte priority. Obecně nejdůležitější jsou předměty zařazené do druhé a třetí skupiny. Nelze brát s sebou objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky a zbytečné věci.

 

Místa náhradního ubytování pro  obyvatele MČ Praha 10

Místo

Adresa

Telefon

ZŠ Břečťanová

Břečťanová 6/2919

272 651 063

ZŠ K. Čapka

Kodaňská 16/658

271 722 018

ZŠ Švehlova

Švehlova 12/2900

272 652 023

 

Užitečné příručky a informace k problematice evakuace:

(Zdroj: MHMP, vybrané právní předpisy, HZS)