Správní firmy

Důležité upozornění pro nájemce bytových domů: Z technických důvodů bude provozovna správních firem AUSTIS Správa s.r.o. a PMC Facility a.s. v období od 21.10.2021 – 25.10.2021 vyřizovat požadavky nájemců pouze v omezeném režimu. Plně funkční provoz je plánován od 26.10.2021. 

Úřední hodiny: každý den 8:00–9:00, pondělí a středa 13:00–17:30

Hotovost v běžném režimu jako doposud nebude přijímána. 

Vážení nájemci bytových domů ve správě městské části Praha 10,

Správní firmy na základě mandátních smluv zajišťují pro městskou část Praha 10 správu nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy, který byl svěřen m.č. Praha 10. MČ Praha 10 má uzavřenou mandátní smlouvu se společnostmi Centra a.s., Austis správa s. r. o., PMC FACILITY a.s. a Praha 10 - Majetková a.s. (bližší informace níže).

Kanceláře správních firem naleznete v přízemí budovy C Úřadu m.č. Praha 10, Vršovická 68, Praha 10. Všechny správní firmy mají jednotné úřední hodiny.

Vyúčtování služeb

Je prováděno na základě skutečných nákladů účtovaných dodavateli jednotlivých služeb či médií a to v souladu s platnými právními předpisy a Pravidly o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek pro domy svěřené m.č. Praha 10 přijatými usnesením RMČ - stáhnout. Prostřednictvím Vzdáleného přístupu iDES mají nájemci bytů možnost nahlédnout do svého účtu nájemce v internetovém Domovním Evidenčním Systému.

Správa bytových domů MČ Praha 10 - základní informace o správcích

Dne 1.4.2015 převzala od správní firmy TOMMI HOLDING s.r.o. veškerou správní činnost týkající se bytů svěřených do péče městské části Praha 10 správní firma CENTRA a.s.. Veškeré požadavky na správní firmu TOMMI HOLDING s.r.o. směřujte nyní na správní firmu CENTRA a.s., kontakty naleznete na těchto webových stránkách.

CENTRA a.s.

CENTRA a.s. spravuje bytové domy zejména v katastrálních územích Malešice, Strašnice, Vinohrady a Vršovice. 

Své záležitosti můžete vyřídit na níže uvedených kontaktech:
Provozní technici:
Thomas Herzog – telefon 602 107 952
Daniel Konárovský – telefon 606 613 024
Předpis nájemného:
Olga Klimentová – tel.: 724 219 396
Děkujeme za pochopení!

Vedoucí provozovny

 

ssn465@centra.eu

Miroslav Bartík

tel.: 737256316

bartik@centra.eu

Provozní technici

   

Daniel Konárovský

Tel.: 274 774 573, linka 27
Mobil: 606 613 024

konarovsky@centra.eu

Předpis nájemného

   

Oldřich Straka

Tel.: 274 774 573, linka 24
Mobil: 724 219 396

straka@centra.eu

Olga Klimentová

Tel.: 274 774 573, linka 24
Mobil: 724 219 396

klimentova@centra.eu

Účetní 

   

Iveta Křížová

Tel.: 274 774 573, linka 29
Mobil: 603 883 117

krizova@centra.eu

Havarijní služba:  BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o., tel.: 241414141, 241412222, mobil: 605424242

e-mail: dispecink@bytoservis.eu 

Orientační doba pro telefonický kontakt na SF CENTRA a.s.:

Pondělí

8:00 – 12:00  13:00 - 17:30

Úterý

8:00 – 12:00  13:00 - 16:00

Středa

8:00 – 12:00  13:00 – 17:30

Čtvrtek

8:00 – 12:00  13:00 - 15:00

Pátek

8:00 – 12:00

 

Austis správa s. r. o.

Austis správa s. r. o. spravuje bytové domy zejména v katastrálních územích Michle, Vršovice, Strašnice a Záběhlice 

Vedoucí provozovny

 

 

Dušan Žáček

Tel.: 271 730 303, linka 16
Mobil: 606 634 366

vrsovice@austis.cz
zacek@austis.cz

Provozní technici

   

Michal Ďuriš

Tel.: 271 730 303, linka 11
nebo 267 312 541
mobil: 702 029 671

durism@austis.cz

Petra Divišová 

Tel.: 271 730 303, linka 12
nebo 267 312 541
Mobil: 724 367 409

divisova@austis.cz

Účetní

   

Ludmila Petrolínová

Tel.: 271 730 303, linka 17

petrolinova@austis.cz

Předpis nájemného

   

Nina Hamplová

Tel.: 271 730 303, linka 13
Mobil: 724 183 519

hamplova@austis.cz

Dana Krošová

Tel.: 271 730 303, linka 14

krosova@austis.cz

Havarijní služba:  BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o., tel.: 241414141, 241412222, mobil: 605424242

e-mail: dispecink@bytoservis.eu

Orientační doba pro telefonický kontakt na SF AUSTIS správa s.r.o.:

Pondělí

8:00 – 12:00  12:30 - 17:30

Úterý

8:00 – 12:00  12:30 - 16:00

Středa

8:00 – 12:00  12:30 – 17:30

Čtvrtek

8:00 – 12:00  12:30 - 16:00

Pátek

8:00 – 12:00

 

PMC FACILITY a.s.

PMC FACILITY a.s. spravuje bytové domy zejména v katastrálních územích Vinohrady a Vršovice

Vedoucí provozovny

 

 

Dušan Žáček

Tel.: 271 730 303, linka 16
Mobil: 606 634 366

vrsovice@austis.cz
zacek@austis.cz

Provozní technici

   

Ivan Rodek (pro domy MČ)

Tel.: 721 737 112

rodek@austis.cz

Aleš Ostrýt (pro SVJ)

Tel.: 777 667 207 ostryt@autis.cz

Účetní

   

Ludmila Petrolínová

Tel.: 271 730 303, linka 17 petrolinova@austis.cz

Předpis nájemného

   

Dana Krošová   

Tel.: 724 183 519 krosova@austis.cz

Tereza Šafaříková

Tel.: 602 768 580

safarikova@pmcfacility.cz

Havarijní služba:  BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o., tel.: 241414141, 241412222, mobil: 605424242

Orientační doba pro telefonický kontakt na SF PMC Facility a.s.:

Pondělí

8:00 – 12:00  12:30 - 17:30

Úterý

8:00 – 12:00  12:30 - 16:00

Středa

8:00 – 12:00  12:30 - 17:30

Čtvrtek

8:00 – 12:00  12:30 - 16:00

Pátek

8:00 – 12:00

 

STA: PROMSAT CZ s.r.o. telefon v pracovní době 7:30 - 15:30: 274020211-3/ 7:30 - 19:30: 736516505

telefon v ostatních dnech (So,Ne, svátky) 8:30 - 19:30: 736516505

 

Pohotovost výtahů dle objektů

OTIS, a.s.                            tel. 800107525
Schindler, a.s.                     tel: 257193123
VVS české výtahy, s.r.o.      tel.: v pracovní době 233544941, non-stop: 602782278
Výtahy Kubík s.r.o.              tel.: 602265662
Ctibůrek výtahy s.r.o.          tel.: 241724600 - hlášení poruch 8:00-16:00; 
                                                 602323339 - vyproštění osob
ROLIFT s.r.o.                         tel.: 606607443 - pohotovost
EVYT s.r.o.                             tel.: 724753434

 

Správu dalších budov m. č. Praha 10 vykonává společnost Praha 10 - Majetková a.s.

Praha 10 - Majetková a.s. vykonává pro m.č. Praha 10 správu budov základních a mateřských škol, budovy ÚMČ Praha 10, ubytoven a kulturních zařízení (dříve spravoval IKON).

 Oddělení správy základních a mateřských škol 

Ing. Zina Palacká - vedoucí 606 061 820 palacka@majetkova.cz​

Ing. Karel Jedlička- technik

Petr Wessnitzer-technik

774 725 422

736 170 665

jedlicka@majetkova.cz

wessnitzer@majetkova.cz

Oddělení správy budovy ÚMČ Praha 10 a dislokovaných pracovišť

Michal Polanecký - vedoucí 728 662 546 polanecky@majetkova.cz​

Ubytovny ve správě Praha 10 – Majetková, a.s.

odpovědná osoba Lenka Vítovská tel.: 274770972, 603 299 544
email: vitovska@majetkova.cz

Bytový dům Malešice

Počernická 524/64
kancelář: 274 770 972 recepce: 274 772 978

Ubytovna Brigádníků

Brigádníků 3319/12

kancelář: 274 770 972, 274 820 798

 

Ubytovna Sedmidomky

Sedmidomky 462/14
kancelář: 274 770 972 recepce: 272 702 879 

Orientační doba pro telefonický kontakt:

Pondělí

7:30 - 12:00  12:30 - 18:00

Úterý

7:30 – 12:00  12:30 - 15:00

Středa

7:30 – 12:00  12:30 - 18:00

Čtvrtek

7:30 – 12:00  12:30 - 15:00

Pátek

7:30 – 12:30  12:30 - 14:00

 

Weby správních firem