Správní firmy

Dne 1. 7. 2022 převzala správní činnosti týkající se domů svěřených městské části Praha 10 společnost PRAHA 10 – Majetková a.s.

Úřední hodiny: každý pracovní den 8:00–9:00, pondělí a středa 13:00–17:30

Kancelář správní firmy naleznete v přízemí budovy C Úřadu MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10.

Správní firma na základě uzavřené příkazní smlouvy zajišťuje pro městskou část Praha 10 správu nemovitého majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy, který byl svěřen MČ Praha 10.

Vyúčtování služeb

Je prováděno na základě skutečných nákladů účtovaných dodavateli jednotlivých služeb či médií a to v souladu s platnými právními předpisy a Pravidly o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek pro domy svěřené MČ Praha 10 přijatým usnesením RMČ - stáhnout. 

Své záležitosti můžete vyřídit na níže uvedených kontaktech:

Provozovna

+420 722 962 037

 

Provozní technici

   

Ivan Rodek

+420 721 737 112 

technik1@majetkova.cz

Ladislav Husník +420 601 065 644 technik2@majetkova.cz
Ing. Jana Hurtová +420 601 309 699 technik3@majetkova.cz
Ing. Světlana Juríková +420 774 725 431 technik4@majetkova.cz

Předpis

   

Dana Krošová

+420 602 651 208

krosova@majetkova.cz

Ivana Cýrková

+420 725 876 679

cyrkova@majetkova.cz
Nina Hamplová +420 601 132 806 hamplova@majetkova.cz

 

Havarijní služba:  BYTOSERVIS - NON STOP, s.r.o., tel.: 241414141, 241412222, mobil: 605424242

e-mail: dispecink@bytoservis.eu

 

Orientační doba pro telefonický kontakt na SF

Pondělí

8:00 – 12:00  13:00 - 17:30

Úterý

8:00 – 12:00  13:00 - 16:00

Středa

8:00 – 12:00  13:00 – 17:30

Čtvrtek

8:00 – 12:00  13:00 - 15:00

Pátek

8:00 – 12:00

 

Pohotovost výtahů dle objektů

OTIS, a.s.  tel. 800107525
Schindler, a.s. tel: 257193123
VVS české výtahy, s.r.o. tel.: v pracovní době 233544941, non-stop: 602782278
Výtahy Kubík s.r.o. tel.: 602265662
Ctibůrek výtahy s.r.o. tel.: 241724600 - hlášení poruch 8:00-16:00;                                   602323339 - vyproštění osob
ROLIFT s.r.o.  tel.: 606607443 - pohotovost
EVYT s.r.o.  tel.: 724753434

 

Společnost PRAHA 10 – Majetková, a.s. vykonává pro MČ Praha 10 správu všech dalších budov, jako jsou budovy základních a mateřských škol, budova ÚMČ Praha 10, ubytovny a kulturní zařízení, Bytový dům Malešice.

 

Oddělení správy základních a mateřských škol - technici

Ing. Karel Jedlička

+420 774 725 422

jedlicka@majetkova.cz

Petr Wessnitzer

+420 736 170 665

wessnitzer@majetkova.cz

Jiří Novák

+420 725 725 402

novakj@majetkova.cz

Oddělení správy budovy ÚMČ Praha 10

Michal Polanecký - vedoucí

    +420 728 662 546

polanecky@majetkova.cz

Ubytovny ve správě Praha 10 – Majetková, a.s.

Lenka Bedrníková - vedoucí

+420 725 749 550

bedrnikova@majetkova.cz

Bytový dům Malešice,

Počernická 524/64

kancelář:

+420 274 770 972

recepce: +420 274 772 978

Ubytovna Brigádníků,

Brigádníků 3319/12

kancelář:

+420 74 770 972, +420 274 820 798

 

Ubytovna Sedmidomky,

Sedmidomky 462/14

kancelář:

+420 274 770 972

recepce: + 420 272 702 879

Odkaz na webové stránky:

Praha 10 - Majetková a.s. (www.majetkova.cz)