Služba dopravy zdravotně znevýhodněných občanů MČ Praha 10

MČ Praha 10 poskytovala občanům se sníženou schopností mobility a orientace do 31. srpna 2019 bezplatnou službu dopravy. 

Od září mohou obyvatelé Prahy 10 využít již existující náhradu. V rámci Pražské integrované dopravy a jeho I. tarifního pásma jsou pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm na území Prahy provozovány tzv. mikrobusy na zavolání, které fungují v pracovní dny od 7.00 do 19.00 (7 mikrobusů) a v nepřetržitém 24hodinovém provozu (2 mikrobusy). Služba je poskytována i o víkendech. Přepravu si lze objednávat přes webové stránky (https://www.societa.cz/nase-sluzby/) nebo telefonicky (https://www.societa.cz/kontakt/).

Seznam dalších poskytovatelů obdobných služeb je zde: https://svaztp.cz/info-pro-ozp/doprava-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-v-praze/

Praha 10 provozovala vlastní bezplatnou dopravu od roku 2005 především za účelem návštěvy lékaře, lékařské rehabilitace, denního stacionáře, školského zařízení nebo radnice MČ.

  • Do roku 2008 byla služba hrazena z finančního grantu Evropské unie.
  • Následně ji městská část zajišťovala výhradně ze svých prostředků.
  • Současná koalice zdědila po svých předchůdcích výrazně schodkový rozpočet a s finančními prostředky nakládá maximálně efektivně a s péčí řádného hospodáře.
  • Z toho důvodu si bohužel nemůžeme dovolit platit velmi nákladnou dopravu (v roce 2018 stála více než 2,8 mil. Kč, přestože ji pravidelně využívalo cca 50 – 70 občanů. Při přepočtu na ujeté kilometry vychází provozní cena za 1 km na 51,44 Kč).
  • Naší prioritou však je zachování ostatních sociálních služeb pro potřebné.
  • Z ročního rozpočtu kolem miliardy korun vynakládáme na sociální a zdravotní péči částku téměř 140 mil. Kč, což je nejvíce ze všech pražských městských částí.

MČ Praha 10 v souvislosti s ukončením vlastní služby hromadně oslovila organizace věnující se přepravě osob se sníženou schopností orientace a pohybu ohledně spolupráce. Jako jediná se přihlásila obecně prospěšná společnost Societa o. p. s. a požádala Městskou část Praha 10 o darování dvou vozů s plošinou pro vozíčkáře. Tento návrh bude předložen na zářijovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, a pokud bude schválen, uzavřeme darovací smlouvu. Vozy tak budou dále sloužit k přepravě osob se sníženou schopností mobility a orientace (pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P), a to nonstop, po celé Praze a k Praze přilehlých obcích.

Mohlo by vás také zajímat

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10