Prodej volných bytových jednotek

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (PDF, 460 kB)

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se prodeje bytových jednotek formou elektronické aukce kontaktujte Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace na telefonním čísle  267 093 495. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Městská část Praha 10 se důrazně DISTANCUJE od chování některých subjektů, které nabízí ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK z majetku MČ Praha 10 a za toto zprostředkování od klientů požadují provize. Městská část Praha 10 informuje veškeré potenciální zájemce o účast ve výběrových řízeních na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce z majetku MČ Praha 10, že tito „zprostředkovatelé“ nejen že s MČ Praha 10 nikterak nespolupracují, ale také nemohou jakkoliv ovlivnit výsledky výběrových řízení!
Městská část Praha 10 v rámci prodeje volných bytových jednotek v současné době spolupracuje POUZE se společností Praha 10 - Majetková, a. s.