Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou hlavním komunikačním nástrojem pro získávání informací a sdělování potřeb všech zapojených aktérů v MAP na území m. č. Prahy 10. Ve spolupráci s pracovními skupinami budou připraveny podklady jednotlivých projektů (investičních i neinvestičních) do MAP a pro jednání a schválení ŘV. 

Vaše aktivní komunikace se zástupci projektu a pracovních skupin je předpokladem k zanesení všech Vašich požadavků do strategického dokumentu střednědobého a dlouhodobého plánování na území m. č. Prahy 10. Nejvhodnější komunikační strategie, řízené sběry podkladů a informací nutných pro řádné sestavení MAP budou zveřejňovány v průběhu realizace odborným týmem projektu. 

V sekci Realizační tým/kontakty je možné si vybrat zástupce své kategorie vzdělávání, popřípadě odborné garanty projektu a kontaktovat je v případě zájmu o aktivní zapojení do MAP, popřípadě s podněty a dotazy k průběhu realizace klíčových aktivit projektu.