Deratizace

Územní a časový harmonogram plošné deratizace Prahy 10 pro rok 2022

Práce zajišťuje společnost Ekosa Praha s.r.o., Jažlovická 1316, Praha 4, 149 00, e-mail: ekosasro@volny.cz.

 

Jaro 2022

04.04.–29.04.2022
Počernická, Chotutická, Mračnická, Bramboříková, břehy Botiče směr přehrada, Vršovice: Přípotoční, U seřadiště, Petrohradská, Bohdalecká, Bajkalská, Jakutská, Litevská, Vršovická, Ruská, K louži, Na Hroudě, Sámova, Moskevská, Krymská, Donská, Mokřanská, Úvalská, Dvouletky, Goyova, Rembrandtova, Švehlova, Pražská, Práčská.


02.05.–31.05.2022
Záběhlice-třešňovka u Hamerského rybníka, Břečťanová, Jabloňová, V Korytech, Slívová, Chmelová, Mečíková, Narcisová, Třezalková, Podléšková, Karafiátová, Topolová včetně zeleně k ulici Karafiátové, Malinová, Ostružinová, Mládežnická, Aubrechtové, Sněženková, Michelangelova, Platanová, Elektrárenská a okolí, zelené plochy v oblasti Vršovic – Bělocerkevská, 28. pluku, Jakutská, zelené plochy v oblasti Strašnic – části pozemků u ulic V Olšinách a Brigádníků, u školy Gutova a cca ½ pozemku K Rybníčkům a 2/3 zeleně Světická-Dubečská-Nedvězská, Zvonková, Novopetrovická, Průhonická, Vestecká, Litochlebská – pouze severně od ulice Průhonická.


01.06.–30.06.2022
Švehlova, Černokostelecká, Donatellova, Ke Strašnické, Krátká, Kružberská, Limuzská, Malínská, Mirošovická, Nad Primaskou vč. parku Frant. Suchého, Nučická, Nupacká, Průběžná, Raffaelova, Starostrašnická, Útulná, Nad Úžlabinou, Chotouňská, Chotutická, Počernická, Nad Vodovodem, U Krbu, Goyova, Rembrandtova, Mokřanská – okraje ulice, opakované ohnisko Rabakovská pouze okolí. 

 

Podzim 2022

22.08.–26.09.2022
Operativní zásahy při zvýšeném výskytu hlodavců 
Jesenická, Jabloňová, Ostružinová, Želivecká, Mečíková, Bramboříková, Petrohradská, depo Hostivař okolí, zelené plochy v ulici Tiskařská, Teplárenská, Mokřanská – okraje ulice – opakované ohnisko, Malešická,– místní komunikace vyšších tříd s drobnou zelení.


03.10.–26.10.2022
Oblasti: Bohdalec, Vršovice, Strašnice, Záběhlice, Skalka, Zahradní Město, Malešice a operativní zásahy při zvýšeném výskytu hlodavců hlášených v letních měsících.


27.10.–10.11.2022
Opakovaná ohniska problematických lokalit se zvýšeným výskytem myšovitých hlodavců.
Výskyt hlodavců jako ohnisko se může v zelených plochách kdykoliv změnit, hranice zelených ploch nelze jednoznačně oddělovat při samotné deratizaci. Další lokality v majetku HMP na Praze 10 dle aktuálních hlášení HSHMP, MHMP OCP a Městské části Praha 10, průběžně během jara a podzimu.

  
Územní a časový harmonogram – deratizace Praha 10 – rok 2022

Jaro 2022 (01.04.–30.06.2022) a podzim 2022 (15.08.–30.10.2022)

 

Katastrální území Malešice

Chotouňská, Chotutická, Limuzská, Nad Úžlabinou, Počernická – Dřevčická.
 

Katastrální území Strašnice

Brigádníků, Černokostelecká, Gutova, Mirošovická, Mokřanská, Na Hroudě, Nad Kapličkou, Nad Primaskou, Nad vodovodem, Názovská - Janýrova – Počernická, Nučická, Ondřejovská, park Františka Suchého, Počernická - Na Palouku, Počernická – Hostýnská, Rabakovská, Rembrandtova, Goyova, OC Skalka, Útulná, Úvalská a Dvouletky – parčík, U Krbu, V Olšinách.
 

Katastrální území Vršovice

Bajkalská, Bělocerkevská, Jakutská, Litevská, Na Louži, K Louži, Petrohradská a okolí Botiče celé, okolí vlakové zastávka Praha-Vršovice, Ukrajinská, Přípotoční u školy, Ruská, Sámova, U Seřadiště, U stadionu Slavie, Volyňská, 28. Pluku.
  

Katastrální území Záběhlice

Bramboříková, Jabloňová, Jahodová, Kapraďová, Litochlebská, Malinová, Mečíková – Jetelová, Narcisová, Ostružinová, Práčská, Průhonická, Sasanková, Sněženková, Švehlova, Topolová, Vestecká, Zvonkova.

 Další lokality v majetku HMP na Praze 10 dle aktuálního hlášení HSHMP,  MHMP OCP a městské části Praha 10.

 

 

Mohlo by vás také zajímat