JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl

Miloslav StinglJUDr. et PhDr. Miloslav Stingl obdržel Čestné občanství městské části Praha 10 ve čtvrtek 15. prosince 2016.

 

JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl se narodil 19. prosince 1930 v Bílině a vyrůstal v Karlových Varech. Tento světoznámý cestovatel, etnograf a spisovatel žil v Praze 10 - Strašnicích.

V roce 1954 vystudoval mezinárodní právo na Právnické fakultě UK a od roku 1956 studoval etnografii a folkloristiku na FF UK. Již během studia se zaměřil na mimoevropskou etnologii. V letech 1962–1972 pracoval v odboru rozvojových zemí v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Po roce 1972 se zcela věnoval literární tvorbě a pokračoval v badatelské a popularizační činnosti spojené s četnými dlouhodobými cestami. Byl uznávaným odborníkem v etnografii a předním znalcem indiánských a oceánských kultur. Realizoval mnoho desítek cest, například jen Novou Guineu navštívil jedenáctkrát. V zahraničí strávil přes 20 let svého života, podnikl 14 cest okolo světa a navštívil asi 150 zemí. Nejdelší cesta trvala skoro tři roky, z toho šest měsíců žil s Eskymáky v Kanadě.

Nejenže cestoval po světě, ale také o svých výpravách psal poutavé knihy. Těch vyšlo přes 40. V roce 1962 mu vyšla kniha Hvězdy a lidé, následovala díla Indiáni bez tomahavků, Indiáni na válečné stezce, Za poklady mayských měst, Poslední ráj, Tajemství indiánských pyramid, Siouxové bojují dál, Uctívači hvězd, Synové Slunce, Války rudého muže, Vládcové jižních moří, Poslední z velkých indiánských bojovníků, Vládcové ráje, Sex v pěti dílech světa nebo Havaj je nejlepší.

V roce 2015 o něm napsal Adam Chroust soubornou autorizovanou biografii Stingl Miloslav – Biografie cestovatelské legendy. 

Natočil desítky cestopisných filmů a reportáží, hojně publikoval v našich i zahraničních časopisech, vystupoval v různých médiích. Německá televize ARD s ním natočila třináctidílný seriál. Stal se čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapů. Ovládal 16 jazyků, například angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu, ale učil se třeba i maorštinu.

V letech 1963–1968 byl místopředsedou Čs. - latinskoamerické společnosti, dále byl členem mezinárodních etnologických společností při UNESCO v Paříži. Byl zakladatelem a předsedou redakční rady měsíčníku Latinská Amerika, který vycházel od roku 1964.

Miloslav Stingl zemřel dne 11. května 2020.

 

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat