Informace o provozu základních škol MČ Praha 10 a školním roce

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2022/2023

Změna spádového obvodu 

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, které půjdou k  zápisům do 1. ročníků základních škol v termínu 4. a 5. 4. 2023, na změny v obecně závazné vyhlášce hl. města Prahy o školských obvodech základních škol.

Podstatné změny se týkají školského obvodu Základní školy Břečťanová, Základní školy Švehlova a Základní školy Olešská.

Spádovou školu si můžete ověřit na odkaze www.spadovostpraha.cz

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol (PDF, 780 kB)

Mohlo by vás také zajímat