Informace o provozu základních škol MČ Praha 10 a školním roce

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2023/2024

Spádovou školu si můžete ověřit na odkaze www.spadovostpraha.cz

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech základních škol (PDF, 780 kB)
Děti s trvalým pobytem v ulici Mölzerova, Praha 10, spádově patří do Základní školy, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace.

Mohlo by vás také zajímat