Informace o provozu základních škol MČ Praha 10 a školním roce

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Změna spádového obvodu ZŠ Olešská, Praha 10

MČ Praha – Štěrboholy zřizuje v souladu s § 178 školského zákona pro žáky s trvalým bydlištěm na jejím území základní školu. Tato základní škola poskytovala povinné základní vzdělávání pouze na 1. stupni, ale od školního roku 2021/2022 se v ní budou moci vzdělávat žáci i na 2. stupni.

Doplnění spádového obvodu ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Upozorňuje zákonné zástupce dětí, které půjdou k zápisu do 1. ročníků základních škol a mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10, ulice Mölzerova, že jejich spádovou školou je Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 460/81, příspěvková organizace.

Z toho důvodu přestala být Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 pro žáky s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Štěrboholy na 2. stupeň ZŠ školou spádovou, a tyto žáky tedy nebude ředitelka ZŠ Olešská přijímat přednostně a přestupy na 2. stupeň ZŠ Olešská již nebudou realizovány.

Oznámení související s koronavirovou situací

  • Opatření PES pro oblast školství naleznete na stránkách MŠMT.
    V případě nařízené karantény jednotlivých osob, tříd nebo školy spolupracuje škola s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a lékaři. Respektujte prosím všechny pokyny, které škola zveřejní, a to s ohledem na zdraví vaše, vašeho dítěte i ostatních osob ve škole. MČ situaci sleduje.
    Děkujeme.
  • Informace o čerpání ošetřovného
    Informace o čerpání ošetřovného v případě uzavření škol, včetně formuláře, naleznete na stránkách MPSV.

 

Mohlo by vás také zajímat