Řídící výbor MAP II

Řídicí výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MČ Praha 10. V čele ŘV stojí předseda, který je volen na prvním ustavujícím zasedání. ŘV si definuje vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

Konzultační proces k podkladům MAP II před hlasováním per rollam (zveřejněno 25.11.2022)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 10 (DOCX, 5 MB)

Průběžná evaluační zpráva (DOCX, 500 kB)

Dokumenty ke stažení

Seznam členů a náhradníků ŘV MAP IIStatut ŘV MAP II

Jednací řád ŘV MAP II

Pozvánka na ŘV 

Zápis z ŘV

Evaluační plán

Roční akční plán