Privatizace 2012–2013

Ilustrační fotografie domuZastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 11. zasedání dne 25.06.2012 schválilo záměr na prodej bytových jednotek  v 83 domech a uzavření smluv o převodu bytových jednotek do vlastnictví oprávněných nájemců a usnesením č. 11/28/2012 ZMČ Praha 10 ze dne 25.06.2012 schválilo Prováděcí předpis pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům (dále jen Předpis), který je zde zveřejněn společně se seznamem 83 domů s 1 203 bytovými jednotkami, které MČ Praha 10 odprodá do vlastnictví oprávněných nájemců. Další prodej bytových jednotek  ze Seznamu 139 domů a stavebně technických celků by mělo ZMČ Praha 10 schvalovat v měsíci září 2012.

Předmětný Předpis vychází zejména ze zákona o vlastnictví bytů, zákona č. 131/2000 Sb., o městě Praze a Statutu hl.m. Prahy, stanoví podmínky a postup při prodeji bytových jednotek, které se nacházejí v domech ve vlastnictví hl.m.Prahy a svěřených MČ Praha 10, do vlastnictví fyzických osob - oprávněných nájemců bytových jednotek.

V souladu s usneseními  Zastupitelstva MČ Praha 10 ze dne 25.06.2012 o převodu bytových jednotek do vlastnictví  bude oprávněným nájemcům zaslána doporučeně do vlastních rukou Akceptace nabídky a návrh smlouvy o převodu vlastnictví v termínu do 30.09.2012 společně s dalšími informacemi o postupu prodeje dle citovaného Předpisu (DOC, 108 kB).