Věra Picková

Paní Věra Picková byla 9. ledna 2018 oceněna Čestným občanstvím městské části Praha 10 in memoriam.

 

Věra Picková se narodila 25. 10. 1919. Byla levicovou novinářkou, antifašistkou a odbojářkou. Hned od počátku protektorátu a německé okupace našich zemí se zapojila do odbojové činnosti. Na konspirační schůzce však byla gestapem zatčena a poté vězněna v Pečkárně. Tam byl v té době již vězněn i její otec. Za „činnost nepřátelskou Říši“ byla od roku 1940 vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku, kde prožila úděsných pět let, až do osvobození v roce 1945. V koncentračním táboře v Ravensbrücku byly vězněny ženy různých národností, např. národnosti polské, německé atd. Dle vyjádření přeživších a pamětníků si velmi vážili obětavého úsilí paní Pickové v obraně historické pravdy a ryzího vlastenectví.

V koncentračním táboře se sblížila s lidickými ženami, které tam byly přivezeny v červnu 1942 po vyhlazení své obce a po ztrátě svých mužů a dětí. Sblížila se také s novinářkou, protifašistickou bojovnicí a zastupitelkou Ústředního pražského zastupitelstva Jožkou Jabůrkovou, která byla v tzv. táborovém bunkru německými nacisty brutálně ubita. Na osobnost Jožky Jabůrkové Věra Picková nezapomněla, a jakmile byla v devadesátých letech minulého století odstraněna z veřejného prostranství v Praze socha Jabůrkové, zasloužila se významným způsobem i z pozice bývalé spoluvězenkyně o obnovení sochy Jabůrkové od sochařky Věry Merhautové na čestném pohřebišti Olšanských hřbitovů v Praze. Věra Picková se jako vězenkyně v koncentračním táboře Ravensbrück spřátelila i se spisovatelkou Milenou Jesenskou.

Věra Picková zaujala v koncentračním táboře místo ve zdravotní sekci, kde pomohla zachránit mnohé vězeňkyně od smrti nebo deportace například tím, že ženám diagnostikovala chorobu, s níž musely zůstat na marodce. Jako ošetřovatelka poskytovala mimořádně cenné služby mnoha spoluvězeňkyním a mnohým jistě zachránila život. Vděčnost a úctu Věře Pickové za její nezlomný antifašismus a celoživotní aktivismus vyjádřili i pokrokoví Němci, kteří v jednom místě obnoveného Růžového sadu zasadili růži pojmenovanou Viera. Sama Věra Picková byla organizátorkou sbírky na podporu obnovy mezinárodního Parku růží v Lidicích.

Na počátku devadesátých let 20. století se stala spoluzakladatelkou Občanské iniciativy Vděčnost, která pečovala o hroby a památníky osvoboditelů. V té době totiž mnohé instituce zapomněly na svou povinnost vyplývající ze zákona a mezinárodních smluv o tyto hroby a pomníky pečovat.

Od osvobození až do konce svého života v roce 2003 byla aktivně zapojena do veřejné a žurnalistické činnosti vztahující se k připomenutí hrůz války a přiblížení minulosti mladším generacím, kdy např. besedovala s dětmi a mládeží ve školách.

Věra Picková byla v uplynulém roce navržena na státní vyznamenání. Tento návrh podala jménem levicových organizací a LKŽ platforma Spojenectví Práce a Solidarity.

Věra Picková v Praze 10 nejen žila, ale i novinářsky tvořila.

 

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat