Karel Čapek 130

Přes 130 lety, 9. ledna 1870, se narodil spisovatel Karel Čapek. Nejednalo se „pouze“ o velikána české a světové literatury, ale také obyvatele dnešního území městské části Praha 10. Proto si významné jubileum připomínáme celoročním projektem „Karel Čapek 130“.


Lednové čapkovské jubileum je pro nás o to významnější, že v Praze 10 žil slavný spisovatel a dramatik až do svých posledních dnů. Může to v nás jistě vzbuzovat takový skromný pocit, že Karel Čapek je tak trošku náš, desítkový. Samozřejmě že jeho význam dalece přesahuje hranice naší městské části, Prahy i země, ale to nám přece nevadí. O to větší máme potřebu zasvětit letošní rok 2020 odkazu Karla Čapka. Ale jak to udělat, jak nejlépe oslavit stotřicáté narozeniny velkého intelektuála, zahradníka, souseda…?

Přemýšleli jsme o tom důkladně a dospěli k následujícímu – odkaz Karla Čapka uctíme v Praze 10 zejména podporou živé literatury a nezávislé žurnalistiky. Uskuteční se řada akcí, které nejlépe připomenou témata, o nichž Čapek přemýšlel, hodnoty, které zastával a obyčejné věci, kterými se zabýval.

První událostí v roce byl již 15. ledna Vzpomínkový večer na Karla a Josefa Čapkovy, který uspořádalo Kotěrovo centrum architektury  v Trmalově vile. Během večera byly život a dílo bratrů připomenuty ukázkami z jejich tvorby.

Literatura pro nás není polička plná zaprášených knih, ale živý umělecký žánr, který dokáže zprostředkovat příběh, přinést informaci, vzdělat či podnítit diskusi. V Praze 10 se letos uskutečnila známá a hojně navštěvovaná Noc literatury, kterou každoročně pořádají Česká centra ve spolupráci s kulturními instituty a ambasádami Evropské unie. Podstatou projektu je přiblížit návštěvníkům současnou evropskou literaturu, a to  prostřednictvím veřejných čtení v přednesu známých herců na netradičních místech městské části.

Také jsme pro vás otevřeli Čapkovu vilu na Vinohradech. Budova je v majetku naší městské části a čeká na pečlivou rekonstrukci. Ale i tak jsou některé původní reálie zachované, a mohli jste tak spatřit, kde psal Čapek, kde přemýšlel Peroutka či kde sedával Masaryk při obvyklých pátečních schůzkách.

Život a dílo slavného literáta a myslitele pak připomíná výstava Karel Čapek 130, jejž autorkou je známá „čapkoložka“ Kristina Váňová.

V průběhu celého roku podporujeme i jednotlivé akce a činnost spolků či škol zaměřené na připomínku Karla Čapka. 

Logo Karel Čapek 130 (JPG, 110kB)

 

Uctění památky Karla Čapka při příležitosti 130 let od jeho narození u jeho hrobu na Vyšehradském hřibtově.

    

Virtuální prohlídka Čapkovy vily