Podpořené projekty z EU – dotace do MŠ

Projekty v mateřských školách v roce 2022

Škola

Program

Částka (v  tis. Kč)

Projekt

MŠ Bajkalská

ÚZ 33063

*/

EU-Šablony III.

ÚZ 13014

18,3

Obědy pro každé dítě VI.

MŠ Benešovská

ÚZ 138

42,0

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 33092

851,4

EU-OP JAK Šablony I

ÚZ 33063

*/

EU-Šablony III.

MŠ Dvouletky

ÚZ 138

14,7

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ Hřibská

ÚZ 13014

18,3

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 138

7,1

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ Chmelová

ÚZ 138

38,4

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 13014

68,9

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

*/

EU-Šablony III.

ÚZ 33092

1 052,11

EU-OP JAK Šablony I

MŠ Kodaňská

ÚZ 138

7,4

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 33090

180,0

Adaptační skupiny

MŠ Magnitogorská

výzva č. 54

**/

Začlenění a podpora žáků s OMJ II.

ÚZ 138

5,1

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ Mládežnická

ÚZ 138

5,6

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ Nedvězská

ÚZ 33063

*/

EU-Šablony III.

ÚZ 13014

26,6

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 138

 

13,3

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 33090

180,0

Adaptační skupiny

MŠ Omská

ÚZ 13014

18,3

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 33092

877,6

EU-OP JAK Šablony I

ÚZ 138

12,8

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

výzva č. 54

**/

Začlenění a podpora žáků s OMJ II.

MŠ Štěchovická

ÚZ 13014

18,3

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 138

45

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ Přetlucká

výzva č. 54

**/

Začlenění a podpora žáků s OMJ II.

ÚZ 33092

599,7

EU-OP JAK Šablony I

MŠ Tolstého

ÚZ 33063

*/

EU - Šablony III.

ÚZ 33092

611,0

EU-OP JAK Šablony I

MŠ Troilova

Výzva č. 48

768,8

„Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“

ÚZ 33063

*/

EU - Šablony III.

ÚZ 138

28,0

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ Tuchorazská

ÚZ 138

32,6

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ U Roháčových kasáren

ÚZ 13014

18,3

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

*/

EU - Šablony III.

ÚZ 33092

602,4

EU-OP JAK Šablony I

ÚZ 138

7,2

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ U Vršovického nádraží

ÚZ 138

36,4

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

MŠ Ve Stínu

ÚZ 33063

*/

EU - Šablony III.

ÚZ 33092

567,3

EU-OP JAK Šablony I

ÚZ 138

26,0

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 115

6,0

Prevence sociálního vyloučení v ZŠ a MŠ

MŠ Vladivostocká

ÚZ 33063

*/

EU-Šablony III.

MŠ Zvonková

ÚZ 33063

*/

EU-Šablony III.

ÚZ 138

3,4

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

*/ ÚZ 33063 finanční prostředky vyplaceny v r. 2021. Pokračuje v roce 2022

**/ výzva č. 54 finanční prostředky vyplaceny v r. 2021. Ukončení k 31. 12. 2022

 

Projekty v mateřských školách v roce 2021

Škola

Program

Částka (v tis. Kč)

Projekt

MŠ Bajkalská

ÚZ 33063

272,8

EU-Šablony III.

ÚZ 13014

23,8

Obědy pro každé dítě VI.

MŠ Benešovská

výzva č. 54

*/

Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – MŠ Benešovská

ÚZ 33063

489,2

EU-Šablony III.

MŠ Hřibská

ÚZ 13014

14,1

Obědy pro každé dítě VI.

MŠ Chmelová

ÚZ 13014

26,3

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

579,8

EU-Šablony III.

MŠ Magnitogorská

výzva č. 54

*/

MŠ Magnitogorská 54

Výzva č. 49

359,0

MŠ Magnitogorská 49

ÚZ 13014

38,3

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

422,3

EU-Šablony III.

MŠ Nedvězská

ÚZ 33063

521,1

EU-Šablony III.

výzva č. 54

 1 141,6

Šablony OP PPR

MŠ Omská

ÚZ 13014

29,8

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

486,7

EU-Šablony III.

výzva č. 54

*/

Jak to dělat světově II

MŠ Štěchovická

ÚZ 13014

4,7

Obědy pro každé dítě VI.

MŠ Přetlucká

výzva č. 54

*/

Začlenění a podpora žáků s OMJ II.

ÚZ 33063

336,5

EU-Šablony III.

MŠ Tolstého

ÚZ 33063

353,5

EU - Šablony III.

 

ÚZ 33063

503,9

EU - Šablony III.

MŠ U Roháčových kasáren

ÚZ 13014

20,1

Obědy pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

208,3

EU - Šablony III.

MŠ Ve Stínu

ÚZ 33063

340,6

EU - Šablony III.

MŠ Vladivostocká

ÚZ 33063

202,2

EU-Šablony III.

MŠ Zvonková

ÚZ 33063

353,5

EU-Šablony III.

*/ = vyplaceno v r. 2020, dočerpáno v roce 2021.

 

Projekty v mateřských školách v roce 2020

Škola Program Částka (v tis. Kč) Projekt
MŠ Bajkalská UZ 33063 429,7 EU-Šablony II.
UZ 13014 44,8 Obědy pro každé dítě IV.
MŠ Benešovská UZ 33063 782,0 EU-Šablony II.
výzva 49 953,7 Začleňování a podpora žáků s OMJ
MŠ Dvouletky výzva 28 320,7 Společně si rozumíme MŠD
MŠ Hřibská UZ 33063 544,1 EU-Šablony II.
MŠ Chmelová UZ 13014 40,9 Obědy pro každé dítě IV.
výzva 49 198,4 Začleňování a podpora žáků s OMJ
MŠ Kodaňská výzva 7 xxx Přírodní zahrady
MŠ Magnitogorská UZ 33063 694,6 EU-Šablony II.
UZ 13014 85,4 Obědy pro každé dítě IV.
výzva 49 694,6 MŠ Magnitogorská 49
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
MŠ Nedvězská UZ 33063 838,4 EU-Šablony II.
UZ 13014 93,9 Obědy pro každé dítě IV.
výzva 49 1 141,1 Začleňování a podpora žáků s OMJ
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
MŠ Omská UZ 13014 87,6 Obědy pro každé dítě IV.
výzva 28 781,7 Jak to dělat světově
výzva 54 1 086,7 Jak to dělat světově II.
MŠ Přetlucká UZ 33063 562,5 EU-Šablony II.
výzva 28 605,9 Spojujeme svět
výzva 49 575,1 Spojujeme svět II.
MŠ Tolstého UZ 33063 549,4 Šablony II.
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
MŠ Troilova UZ 33063 827,0 EU-Šablony
UZ 13014 42,4 Obědy pro každé dítě IV.
výzva 28 404,1 Svět v našich srdcích
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
MŠ U Roháčových kasáren UZ 13014 49,8 Obědy pro každé dítě IV.
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
MŠ Vladivostocká UZ 33063 625,8 EU-Šablony II.
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
MŠ Zvonková UZ 33063 576,6 EU-Šablony II.
UZ 13014 49,2 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

 

 

Starší projekty

škola částka (v tis. Kč) projekt oblasti podpory
MŠ Benešovská 382 EU-Šablony chůva
osobnostně sociální rozvoj pedagogů
vzdělávání pedagogů (matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností pedagogů
odborná setkávání s rodiči dětí
MŠ Hřibská 244 EU-Šablony odborná setkávání s rodiči dětí
MŠ Chmelová 7,6 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
46,9 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
314 EU-Šablony  
MŠ Magnitogorská 299 EU-Šablony  
58,5 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ Mládežnická 249 EU-Šablony  
MŠ Nedvězská 403 EU-Šablony školní asistent
sdílení zkušeností pedagogů
MŠ Omská 383 EU-Šablony osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností pedagogů
prevence logopedických vad
35,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ Přetlucká 257 EU-Šablony školní asistent
osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
vzdělávání pedagogů (čtenářská gramotnost, matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností
individualizace vzdělávání v MŠ
odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí
MŠ Štěchovická 388 EU-Šablony školní asistent
vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická pregramotnost
odborná setkání s rodiči dětí
MŠ Tolstého 174 EU-Šablony  
MŠ Troilova 399 EU-Šablony školní asistent
38,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ U Roháčových kasáren 255 EU-Šablony školní asistent
osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
vzdělávání pedagogů (čtenářská gramotnost, matematická pregramotnost, inkluze)
sdílení zkušeností
individualizace vzdělávání v MŠ
odborně zaměřená setkávání s rodiči dětí
170 EU-Šablony  
MŠ U Vršovického nádraží 34,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
MŠ Vladivostocká 354 EU-Šablony školní asistent (personální podpora)
vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost)
odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
18,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
MŠ Zvonková 266 EU-Šablony školní asistent
prevence logopedických vad a komunikačních problémů
absolvent vzdělávacího programu
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv
34,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
Celkem 4811,3