Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2021

Působí Vaše organizace na území Prahy 10 déle než jeden rok? Pracují v ní dobrovolníci, které byste rádi odměnili za jejich pomoc? Nominujte tak dobrovolníka z vaší organizace do ankety Dobrovolník roku Prahy 10 a projevte své uznání lidem, kteří pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu.

MČ Praha 10 pořádá volbu Dobrovolníka roku již devátým rokem a plánuje za rok 2021 ocenit max. 10 dobrovolníků z různých oblastí působení. Do volby mohou být nominováni dobrovolníci ze sociální a zdravotní oblasti, z oblasti kultury, sportu a ochrany životního prostředí, z oblasti výchovné a vzdělávací činnosti a za mimořádnou, zvláštní příležitost. Podmínkou je, aby dobrovolníci svou práci vykonávali ve prospěch ostatních občanů na území desáté městské části.

Termín podání návrhů je prodloužen do 31. března 2022.

Slavnostní předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2021“ je prodlouženo do června 2022.

Návrhy obsahující náležitosti uvedené v dokumentu „Pravidla ankety Dobrovolník roku Prahy 10“ lze zaslat prostřednictvím:

  • datové schránky, přičemž v „předmětu“ zprávy musí být uveden text „Dobrovolník roku Prahy 10“ nebo
  • pošty, na adresu Městská část Praha 10, odbor kultury a projektů, Vršovická 68, 101 38 Praha 10; návrh musí být označen textem „Dobrovolník roku Prahy 10“, rozhodné datum je v tomto případě datum předání do poštovní přepravy nebo
  • podatelny Úřadu MČ Praha 10 (dále také jen ÚMČ Praha 10), návrh musí být označen textem „Dobrovolník roku Prahy 10“.

Kontakt:
Mgr. Michaela Peerová
referent (projekty)
Odbor kultury a projektů
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Tel.: 267 093 433
michaela.peerova@praha10.cz

Formuláře:
Pravidla ankety „Dobrovolník roku Prahy 10" (DOC, 200 kB)
Souhlas se zpracováním osobních údajů (DOC, 20 kB)