Analýza dopravy v klidu

Vedení radnice Prahy 10 si v roce 2018 nechalo zpracovat Analýzu dopravy v klidu celého území městské části, která podrobně mapuje situaci s parkováním a odstavováním vozidel na jejím území. Součástí analýzy je pasportizace parkovacích kapacit na území, doplněná o demografická data, rozsáhlé dopravní průzkumy, informace o obsazenosti místních i účelových komunikací v noci a ve dne, časovou charakteristiku a podíl jednotlivých typů parkování, uživatelskou strukturu nebo porovnání s výsledky z let minulých, kdy si městská část nechávala zpracovávat podobné analýzy – roky 2004, 2008 a 2012. Výsledky analýzy slouží jako jeden z podkladů při úpravách systému dopravy v klidu na našem území.

 

 

Mohlo by vás také zajímat