Cíle kvality 2022

Znak městské části Praha 10

Odbor školství

1. Podporovat aktivity projektu MAP II a vytvářet podmínky pro naplňování Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025 a Akční plán Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030.

2. Podporovat pedagogické pracovníky škol a přispívat na financování pracovních pozic ve školách.

3. Spolupracovat s ostatními odbory v oblastech týkajících se zřizovaných organizací v gesci OŠK.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10