Podpořené projekty z EU – dotace do ZŠ

Projekty v základních školách v roce 2022

Škola

Program

částka (v tisících Kč)

Projekt

ZŠ Brigádníků

ÚZ 115

71,1

Primární prevence

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ÚZ 138

105,2

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 33063

*/

Šablony III – Brigádníci se vzdělávají 2

ÚZ 33090

165,0

Adaptační skupina

ZŠ Břečťanová

ÚZ 13014

33,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě V.

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 138

16,1

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ZŠ Eden

Výzva č. 48

900,0

„Modernizace polytechnické učebny ZŠ Eden“

ÚZ 138

2,5

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 115

53,2

Primární prevence

ÚZ 115

60,0

Kompetence žáka ZŠ Eden a jejich hodnocení

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ZŠ Gutova

ÚZ 115

57,1

Primární prevence

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ÚZ 138

8,4

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 13014

45,2

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Hostýnská

výzva č. 48

899,1

„Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 115

59,1

Primární prevence

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ÚZ 138

5,4

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 13014

99,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Jakutská

ÚZ 13014

24,8

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 138

32,5

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 115

59,1

Primární prevence

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 33090

180,0

Adaptační skupina

ZŠ Karla Čapka

ÚZ 115

59,1

Primární prevence

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ÚZ 138

2,7

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 13014

16,8

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Nad Vodovodem

výzva č. 54

**/

"Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem"

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 115

59,1

Primární prevence

ÚZ 138

32,1

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 13014

25,2

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Olešská

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 115

59,1

Primární prevence

ÚZ 138

12,0

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 13014

21,5

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Švehlova

ÚZ 115

59,1

Primární prevence

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ÚZ 138

11,2

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 13014

16,6

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 33090

75,0

Adaptační skupina

ZŠ U Roháčových kasáren

výzva č. 48

898,7

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 138

4,0

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 13014

20,9

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ U Vršovického nádraží

Výzva č. 54

**/

„Výzva 54 ZŠ UVN“

ÚZ 13014

140,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 138

9,6

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ÚZ 115

30,0

Prevence sociálního vyloučení v ZŠ a MŠ

ÚZ 115

30,0

Podpora ICT a AJ v ZŠ

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 33092

3 094,8

EU-OP JAK Šablony I

ZŠ V Rybníčkách

výzva č. 48

467,7

„Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“

ÚZ 115

54,9

Primární prevence

ÚZ 115

38,0

Školní hřiště v ZŠ

ÚZ 115

30,0

Podpora ICT a AJ v ZŠ

ÚZ 115

43,0

Efektivní podpora partnerství a spolupráce v oblasti českého školství

ÚZ 138

6,0

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

ÚZ 13014

12,9

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

*/

Šablony III

ÚZ 33090

180,0

Adaptační skupina

Školní jídelna

ÚZ 138

175,8

Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací

*/ ÚZ 33063 finanční prostředky vyplaceny v r. 2021. Pokračuje v roce 2022

**/ výzva č. 54 finanční prostředky vyplaceny v r. 2021. Ukončení k 31. 12. 2022

Projekty v základních školách v roce 2021

Škola

Program

Částka (v tis. Kč)

Projekt

ZŠ Brigádníků

výzva č. 37

831,2

Zábava s přírodou

ÚZ 115

66,3

Primární prevence

ÚZ 33063

831,7

Šablony III

ZŠ Břečťanová

ÚZ 13014

39,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě V.

ÚZ 33063

1 002,1

Šablony III

ZŠ Eden

výzva č. 37

391,0

"Modernizace učebny přírodních věd"

ÚZ 33063

1 044,8

Šablony III

ÚZ 115

67,3

Primární prevence

ZŠ Gutova

ÚZ 115

68,1

Primární prevence

ÚZ 33063

1 089,4

Šablony III

ÚZ 13014

15,5

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Hostýnská

výzvy č. 49

511,1

"Multikulturní šablony"

ÚZ 115

68,1

Primární prevence

ÚZ 33063

1 039,4

Šablony III

ÚZ 13014

41,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Jakutská

ÚZ 13014

27,9

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

výzva č. 49

258,5

"Začlenění a podpora žáků s OMJ"

ÚZ 115

66,6

Primární prevence

ÚZ 33063

799,3

Šablony III

ZŠ Karla Čapka

výzva č. 49

272,2

"Multikulturní šablony"

ÚZ 33063

1 060,6

Šablony III

ÚZ 13014

21,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Nad Vodovodem

výzva č. 37

111,1

"Modernizace učebny fyziky"

výzva č. 54

1 340,1

"Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem"

ÚZ 115

68,1

Primární prevence

ÚZ 33063

336,4

Šablony III

ÚZ 13014

30,7

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 115

68,1

Primární prevence

ÚZ 33063

831,7

Šablony III

ÚZ 13014

24,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ZŠ Olešská

ÚZ 115

68,1

Primární prevence

ZŠ Švehlova

výzva č. 49

567,0

" Výzva 49 ZŠS"

ÚZ 115

78,2

Primární prevence

ÚZ 13014

27,9

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

979,3

Šablony III

ÚZ 115

52,6

Primární prevence

ÚZ 33063

884,4

Šablony III

ZŠ U Roháčových kasáren

ÚZ 115

52,6

Primární prevence

ZŠ U Vršovického nádraží

ÚZ 13014

54,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

725,2

Šablony III

ÚZ 13014

15,7

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

1 059,0

Šablony III

ZŠ V Rybníčkách

výzva č. 49

377,2

"Začlenění a podpora žáků s OMJ"

ÚZ 115

54,9

Primární prevence

ÚZ 13014

15,7

Školní obědy dostupné pro každé dítě VI.

ÚZ 33063

*/

Šablony III

*/ = vyplaceno v r. 2020, dočerpáno v roce 2021.

 

Projekty v základních školách v roce 2020

Škola Program Částka (v tis. Kč) Projekt
ZŠ Brigádníků UZ 33063 1 460,9 EU-Šablony II
UZ 13014 27,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
výzva 28 305,2 Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ
výzva 37 2 313,1 zábava s přírodou
UZ 115 72,5 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
ZŠ Břečťanová UZ 33063 1 561,3 EU-Šablony II
UZ 13014 97,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 81 151,5 Abaku
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
ZŠ Eden UZ 33063 1 684,7 EU-Šablony II
UZ 115 151,5 primární prevence
výzva 37 3 364,6 Modernizace učebny přírodních věd
výzva 7 xxx Přírodní zahrady
ZŠ Gutova UZ 33063 1 817,3 EU-Šablony II
UZ 115 65,3 primární prevence
ZŠ Hostýnská UZ 33063 2 421,3 EU-Šablony II
UZ 13014 173,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 52,2 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
ZŠ Jakutská UZ 33063 1 636,8 EU-Šablony II
UZ 115 63,8 primární prevence
výzva 49 646,0 Začleňování a podpora žáků s OMJ
Výzva 7 xxx přírodní zahrady
ZŠ Karla Čapka UZ 33063 1 351,7 EU-Šablony II
UZ 13014 172,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 39,9 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 49 408,4 ZŠ Karla Čapka - multikulturní šablony II
ZŠ Nad Vodovodem UZ 33063 1 315,1 EU-Šablony II
UZ 13014 59,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 63,5 primární prevence
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 37 3 290,0 Modernizace učebny fyziky
ZŠ Olešská UZ 33063 1 562,3 EU-Šablony II
UZ 13014 94,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 63,5 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 28 1 084,8 Otevřené dveře do Evropy
výzva 37 2 338,0 Multimediální učebna ve výuce základní školy
výzva 20 2 453,3 Vybavení učebny přírodních věd a vybavení učeben cizích jazyků
ZŠ Švehlova UZ 33063 1 363,1 EU-Šablony II
UZ 13014 73,0 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 113,4 primární prevence
UZ 115 70,5 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 28 625,4 Společně si rozumíme ZŠŠ
výzva 49 849,9 Výzva 49 ZŠŠ
ZŠ U Roháčových kasáren UZ 33063 1 239,6 EU-Šablony II
UZ 115 58,0 primární pravence
UZ 115 41,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
výzva 20 2 169,1 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky
ZŠ U Vršovického nádraží UZ 33063 1 110,5 EU-Šablony
UZ 13014 114,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
výzva 28 1 110,5 Zvyšování kvality školy
výzva 49 1 139,0 Výzva 49 ZŠ UVN
ZŠ V Rybníčkách UZ 33063 1 694,7 EU-Šablony II
UZ 13014 54,3 Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.
UZ 115 90,3 primární prevence
UZ 115 59,0 prevence - hřiště
UZ 81 151,5 Abaku
Výzva 37 2 449,6 Modernizace odborné učebny přírodních věd
výzva 49 944,0 Začleňování a podpora žáků s OMJ

 

 

Starší projekty

škola částka (v tis. Kč) projekt oblasti podpory
ZŠ Brigádníků 679 EU-Šablony školní speciální pedagog
DVPP pedagogů
čtenářský klub pro žáky
vzdělávání pedagogů (inkluze)
8,2 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
25 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Břečťanová 312 EU-Šablony vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, čtenářský gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
35,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
109,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Eden 798 EU-Šablony školní speciální pedagog
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (matematická gramotnost)
16,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016-2017
ZŠ Gutova 904 EU-Šablony školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi
vzájmená spolupráce pedagogů
28,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017
ZŠ Hostýnská 811 EU-Šablony školní asistent
školní psycholog
vzdělávání pedagogů (cizí jazyky, inkluze, čtenářská a matemtaická gramotnost)
vzájemná spolupráce pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
odborná setkávání s rodiči žáků
20,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
20,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Jakutská 400,7 EU-Šablony školní asistent
vzdělávání pedagogů (matematika, cizí jazyky, mentoring, inkluze)
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her
doučování žáků
8,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
24,1 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Karla Čapka 756,4 EU-Šablony školní asistent
sociální pedagog
vzdělávání pedagogických pracovníků
tandemová výuka
čtenářský klub pro žáky
doučování žáků
21,2 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
128,6 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Nad Vodovodem 453,8 EU-Šablony vzdělávání pedagogů
vzájemná spolupráce
tandemová výuka
CLIL ve výuce
klub zábavné logiky a deskových her
doučování žáků
22 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
57,5 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Olešská 519 EU-Šablony školní speciální pedagog
vzdělávání pedagogů
odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků
29 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
73 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ Švehlova 315,8 EU-Šablony vzdělávání pedagogů (čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze)
čtenářský klub pro žáky
klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
doučování žáků
39,7 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
50,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
ZŠ U Roháčových kasáren max 2500 Modernizace odborné učebny fyziky za účelem badatelsky orientované výuky OP Praha - pól růstu v ČR výzva č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
372,5 EU-Šablony  
ZŠ U Vršovického nádraží 479,9 EU-Šablony  
62,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
ZŠ V Rybníčkách 15,4 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2016/2017
28,8 Školní obědy dostupné pro každé dítě 2017/2018
346,3 EU-Šablony  
Celkem 7972,7