Klíněnka jírovcová - ochrana kaštanů v Praze 10

Radnice Prahy 10 dlouhodobě podporuje odstranění spadlého listí jírovců maďalu (koňského kaštanu) jako opatření k zamezení výskytu klíněnky jírovcové. Za tímto účelem bezplatně poskytuje papírové pytle, které si lze vyzvednout v budově městského úřadu. Sběr jírovcového listí je prakticky nejúčinnějším způsobem jako zmiňovanému hmyzímu škůdci zabránit v dalším šíření.

Naplněné pytle shrabaného listí se odkládají vedle sběrných nádob na směsný odpad (černé popelnice), a to nejlépe v termínu pravidelného svozu odpadu, aby se předešlo riziku roznášení listí po okolí. Odvoz pytlů je zajištěn ve spolupráci s místní svozovou společností AVE Pražské komunální služby. Výdej pytlů probíhá na odboru životního prostředí v budově úřadu MČ Praha 10 po domluvě využitím tel. kontaktu 267 093 365, 736 499 364 (i SMS) nebo emailem bezodpadu@praha10.cz. Při použití vlastních pytlů je potřeba se domluvit uvedeném kontaktu, aby byla svozová společnost o odvozu informována.

Klíněnka jírovcová je jedním z nejpopulárnějších škůdců posledních deseti let. Je to způsobeno tím, že její činnost je viditelná na první pohled, a navíc žije na stromech, které často doprovázejí městskou zástavbu. Jejím hostitelem je strom, jírovec maďál (Aesculus hippocastanum,) lidově nazývaný kaštan koňský, vžitý je zkrácený název „kaštan“.  Jedná se o statnou dřevinu, dorůstající výšky až 30 metrů s charakteristickou širokou korunou, původem z Makedonie. Do střední Evropy byl dovezen přibližně v první polovině 18. století a dnes je hojně rozšířený jako okrasná dřevina v parcích a alejích. Květy tvoří vzpřímené jehlanovité hrozny a plodem je semeno – kaštan, užívané v léčitelství např. pro léčbu křečových žil, různých forem ekzémů nebo na bolest kloubů.

Jak jeho vědecký, tak lidový název zohledňují tu skutečnost, že byly jeho plody používány v lidovém léčitelství pro léčbu koní. Existuje ovšem i názor, že název plodu je odvozen z podobností s koňským okem. Jírovec pochází z jihu Evropy, do střední Evropy se dostal již v 17. století. U nás zdomácněl. Pozornost se k těmto stromům obrací uprostřed léta, kdy listy stromů hromadně rezavějí, hnědnou, usychají a předčasně opadávají. Vše právě v důsledku klíněnky jírovcové, malého motýlka, jejíž larvy se líhnou z vajíček nakladených na listy jírovce, následně v listech vyžírají vnitřní pletiva (tzv. minují). Nejvhodnější ochranou stromů je nejvčasnější shrabání spadaného listí a jeho odstranění.