Zvyšování kapacit mateřských škol

MČ Praha 10 je zřizovatelem 20 mateřských škol, jejichž činnost je provozována ve 30 pracovištích.

V tabulce je uvedeno, v jaké době, o kolik míst a v jaké konkrétní školce byly navýšeny kapacity od roku 2006 do současnosti.

V současné době má MČ Praha k dispozici 3 106 míst v mateřských školách. Počet míst v MŠ však může být využit pouze za předpokladu udělených výjimek z nejvyššího počtu dětí na třídu (§ 23 školského zákona) a také tehdy, pokud školy nebudou muset snižovat počet dětí v souvislosti se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo dětí dvouletých.

 

období název školy akce celkem nových míst
leden 2020 MŠ Hřibská Výstavba odloučeného pracoviště MŠ Chotouňská – zvýšení o 112 míst 630
září 2016 MŠ Vladivostocká Zrušení odloučeného pracoviště MŠ Vladivostocká – snížení o 28 míst 518
září 2016 MŠ Benešovská Druhý pavilon MŠ Na Sychrově – zvýšení o 56 míst 546
prosinec 2014 MŠ Omská Odloučené pracoviště MŠ Mrštíkova – zvýšení o 48 míst 490
prosinec 2014 MŠ Mládežnická Odloučené pracoviště MŠ Břečťanová – zvýšení o 38 míst     442
září 2014 MŠ Benešovská Rekonstrukce MŠ Na Sychrově – zvýšení o 56 míst 404
květen 2014 MŠ Vladivostocká Přístavba MŠ Vladivostocká – zvýšení o 56 míst 348
září 2012 MŠ Magnitogorská Přístavba MŠ Magnitogorská – zvýšení o 56 míst 292
prosinec 2010 MŠ Omská Odloučené pracoviště MŠ Jakutská – zvýšení o 40 míst 236
září 2010 MŠ Vladivostocká Odloučené pracoviště MŠ Vladivostocká – zvýšení o 28 míst 196
leden 2010 MŠ Štěchovická Znovuotevření třídy v MŠ Rembrandtova – zvýšení o 28 míst 168
září 2009 MŠ Hřibská Znovuotevření třídy v MŠ Hřibská – zvýšení o 28 míst 140
září 2009 MŠ Magnitogorská Znovuotevření třídy v MŠ Magnitogorská – zvýšení o 28 míst 112
září 2008 MŠ Chmelová Znovuotevření třídy v MŠ Podléšková – zvýšení o 28 míst 84
září 2007 MŠ Mládežnická Znovuotevření třídy v MŠ Mládežnická – zvýšení o 28 míst 56
září 2006 MŠ Troilova Znovuotevření třídy v MŠ Troilova – zvýšení o 28 míst 28