Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

Josef HyánekProf. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., obdržel Čestné občanství městské části Praha 10 dne 21. června 2016.

 

Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc., absolvoval v roce 1957 Fakultu dětského lékařství UK, v roce 1960 složil atestaci z pediatrie, následně v letech 1963 a 1966 z klinické biochemie. V roce 1973 obhájil kandidátskou disertaci z biochemie a v roce 1980 se habilitoval v témž oboru na Fakultě všeobecného lékařství UK. O tři roky později obhájil na ČSAV doktorát věd v oblasti chemie a v roce 1985 byl jmenován profesorem na FVL UK.

Profesně působil v letech 1957–1959 jako sekundář na dětském a infekčním oddělení nemocnice v Uherském Hradišti, v letech 1959–1968 byl sekundářem oddělení klinické biochemie FN II v Praze. V letech 1968–1984 pracoval jako odborný asistent a později docent na FVL UK, do roku 1991 byl přednostou oddělení klinické biochemie a vedoucím Centra dědičných metabolických poruch FN Praha. Od roku 1992 působil jako primář oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce, kde vedl metabolickou ambulanci.

Z mezinárodních společností působí v Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM), American Association for Clinical Chemistry (AACC), European Atherosclerosis Society (EAS) či International Society for Neonatal Screening (ISNS). Je autorem dvou monografií a spoluautorem 5 monografií a skript, publikoval více než 300 vědeckých článků a statí a 150 popularizačních článků, organizoval 32 národních a 16 mezinárodních sympozií a kongresů a řešil či spoluřešil 8 grantů IGA MZ ČR. Je držitelem Hořejšího medaile za zásluhy o klinickou biochemii a byl vyznamenán Zlatou pamětní medailí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat