Cena městské části Praha 10

Cena městské části Praha 10 je udělována fyzickým nebo právnickým osobám za významná umělecká, vědecká a jiná díla, za něž se považují i mimořádné úspěchy či jiné významné počiny, mající vztah k městské části Praha 10.

Postup pro předkládání a projednání návrhů