Pojízdný úřad

Kdo může službu využít a jak funguje

Službu mohou využít občané nad 75 let věku. Je poskytována pouze v územním obvodu městské části Prahy 10. 
Na základě objednávky služby „Pojízdného úřadu“ jsou v domluveném termínu vysíláni zaměstnanci úřadu ke klientovi domů popř. do zdravotnického zařízení, kde s nimi jeho úřední záležitost vyřídí.
 

Co lze touto službou zařídit

Občanský průkaz, ověřování 

  • vyřízení žádosti o OP
  • doručení OP
  • ověření podpisu

Kontaktní osoby:

Dopravní agenda

  • podání žádosti o invalidní vyhrazené stání (+ pomoc s výběrem vhodného místa)
  • pomoc s vyplněním žádosti o uzavření výpůjční smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy
  • doručení vydaného rozhodnutí, na vyžádání
  • dočasné zakrytí značky v době nepřítomnosti vozidla, na vyžádání

Kontaktní osoby:

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat