Ing. Antonín Štícha

Antonín ŠtíchaIng. Antonín Štícha obdržel Čestné občanství městské části Praha 10 dne 21. června 2016.

 

Plukovník Armády České republiky ve výslužbě Ing. Antonín Štícha se narodil 13. dubna 1924 v Podmoklech, dnes část Děčína. Jeho otec byl italským legionářem. Po ukončení základní školy studoval do října 1938 na reálném gymnáziu v Děčíně. Po mnichovské zradě se rodina přestěhovala do Prahy, kde v červnu 1943 studium na reálném gymnáziu ukončil.

Po maturitě byl nuceně nasazen do továrny Janeček-Wagner v Praze-Michli. Od roku 1939 až do června 1942 dělal spojku br. Novákovi a br. Zelenkovi. Rodiny obou byly za pomoc parašutistům skupiny Anthropoid a Silver A popraveny v koncentračních táborech. Následně byl Antonín Štícha totálně nasazen u firmy Junkers v Köthenu. Na udání mistra byl zatčen a zavřen do pracovního tábora, odkud se mu v únoru 1945 po náletu podařilo utéct. Poté se skrýval v Praze-Vysočanech.

Od 5. května 1945 se účastnil Pražského povstání v jednotce 1. praporu střelce Jana Čapka na Kačerově a v Nuslích. Když se německá nacistická vojska začala stahovat z Prahy, zúčastnil se pronásledování ustupujících Němců do Lahoviček, odkud byl odeslán k náborům dobrovolníků do Klatov, Vimperka, Sušice a okolí.

Po osvobození vstoupil do armády a absolvoval školu důstojníků v záloze, v letech 1946–1948 Vojenskou akademii směr tankový a od roku 1956 do roku 1959 dálkově studoval Vojenskou akademii v Praze. Do roku 1982 velel tankovým jednotkám u Středního a Západního vojenského okruhu a učil tankovou přípravu v Pěchotním učilišti, později Vojenské katedře UK a Českém vysokém učení technickém. Pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, nemohl být povyšován a nemohl zastávat řídící funkce v armádě, třebaže splňoval všechny odborné předpoklady. Do důchodu odešel v roce 1982 a v roce 1990 byl plně rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovníka.

Byl členem dorostu Československé obce legionářské (ČsOL), následně i členem ČsOL, Svazu barikádníků a Svazu bojovníků za svobodu. Antonín Štícha zastával v Českém svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) různé funkce, několik funkčních období byl předsedou 150. ZO ČSDS Praha 10, předsedou OV ČSBS Praha 10 a předsedou Sdružení Českého národního povstání ČSBS. Od roku 2003 byl členem Ústředního výboru ČSBS a členem předsednictva ÚV ČSBS. OD roku 2003 byl místopředsedou ÚV ČSBS.

Zemřel po udělení Čestného občanství MČ Prahy 10 v roce 2017.

 

 

Mohlo by vás také zajímat