Domácí kompostéry pro občany Prahy 10

Městská část Praha 10 připravila projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování. Projekt "Předcházení vzniku odpadů v městské části Praha 10 - pořízení domácích kompostérů." je spolufinancován z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (Dotační akce č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013098). Občanům MČ Praha 10 bude v rámci projektu bezplatně zapůjčen zahradní kompostér. Kompostéry budou předávány na základě „výpůjční smlouvy s následným darováním“ (návrh smlouvy je zpřístupněn níže). Výpůjčka je max. pětiletá a poté zůstává kompostér ve vlastnictví vypůjčitele. Tím je výhradně fyzická osoba. Schvalování žádostí bude probíhat postupně, jak budou doručeny, a s ohledem na příslušné náležitosti. Podmínkou projektu je umístění kompostéru na území MČ Praha 10 - tedy na katastrálním území Malešice, Michle, Strašnice, Vinohrady, Vršovice a Záběhlice (vždy pouze na části katastrálního území spadající do MČ Praha10) a po dobu udržitelnosti projektu jej využívat ke kompostování. Celkem bylo pořízeno 500 ks kompostéru o objemu 1000 litrů, část z nich jsou plastové (350 ks) a část dřevěné (150 ks). Distribuce kompostérů probíhá od listopadu 2021. Žádosti lze podávat elektronickou formou (případně i  na základě osobní domluvy). Pro bližší dotazy k projektu je možné nyní využít emailový kontakt bezodpadu@praha10.cz.

Kompostování je jedním z nejstarších způsobů, jak předcházet vzniku přebytečného odpadu. Jeho benefitem je výstupní surovina – hnojivo, kterým zlepšujeme kvalitu půdy a zvýšíme výživovou hodnotu vypěstovaných potravin. Vhodnou surovinou pro kompostování je běžný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad například tráva, listí, uvadlé rostliny, zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné větvičky, ale také biomateriál vznikající z provozu domácností – slupky a okrojky, natě ze zeleniny, rozdrcené skořápky, čajové pytlíčky, kávová sedlina, podestýlka domácích zvířat apod. Díky kompostování také ubývá odpadu, který by jinak skončil nevyužitý v nádobě na směsný odpad (v černé popelnic).  

Na Desítce je odpovědný přístup k bioodpadům dlouhodobě podporován. Již v minulosti byly zahradní kompostéry obyvatelům poskytnuty při čerpání obdobné dotace a podporováno je také tzv. komunitní kompostování, které funguje na několika místech Prahy 10.  Proto byl připraven i tento projekt, který zapadá do dlouhodobé snahy Prahy 10 o odpovědný přístup k odpadům a omezování jeho vzniku. 

Poskytnutí kompostéru je podmíněno:

  • užíváním kompostéru za účelem jeho určení
  • situováním kompostéru na pozemku uvedeném ve výpůjční smlouvě; výhradně na území Městské části Praha 10
  • zpřístupněním pozemku pro kontrolu kompostéru v době výpůjčky
  • situováním kompostéru na pozemku ve vlastnictví či spoluvlastnictví osoby výpůjčitele, případně je nutné doložit souhlas vlastníka pozemku - Čestné prohlášení vlastníka pozemku (DOC, 120 kB)

Nabízené kompostéry

Dokumenty

Logo EU 

Projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostovaní realizovala Městská část Praha 10 již v letech 2015 až 2017.

Projekt byl spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Občanům městské části Praha 10 byly v rámci projektu bezplatně zapůjčeny zahradní kompostéry o objemu 700 l (typ K 700 společnosti Jelínek – Trading: www.kompostery.cz ), opatřeny víkem, provzdušňovacími otvory a bez dna – kompostovaný materiál je v kontaktu s půdou a mikroorganismy. Kompostéry jsou vyrobeny z materiálu, který se vyznačuje vysokou stabilitou a dlouhodobou životností. Pomohou například při kompostování posekané trávy a při podzimním zpracování spadlého listí, ale lze je také použít na kompostování běžných biodpadů a všech ostatních odpadů ze zahrady. Na tento projekt získala městská část 90% dotaci z fondu EU a SFŽP z celkových nákladů, 10 % bylo hrazeno z rozpočtu městské části.