Ročník 2019

V letošním roce je realizován první ročník soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“. Soutěž „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ podporuje aktivitu a zájem obyvatel městské části Praha 10 o úpravu veřejného prostoru, komunitní a sousedské akce a akce menšího rozsahu významné pro kulturní a společenský rozvoj městské části Praha 10. 

Do soutěže bylo přihlášeno v letošním ročníku celkem 43 projektů. Z těchto projektů vybrala dne 30. května 2019 pětičlenná odborná porota složená ze zástupců RMČ Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10 celkem 35 projektů, které budou MČ Praha 10 finančně podpořeny. Na tyto projekty bude rozděleno celkem 800 000,- Kč. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 10 na svém zasedání dne 11. června 2019.

Uzavírání smluv s příjemci dotací proběhne v 2. polovině měsíce června. Příjemci dotací budou emailem informováni s podrobnějšími informacemi.  

Výsledky:

Celkový přehled podpořených projektů (Excell, 15kB)
Metodika pro vyúčtování (Word, 15kB)
Vyúčtování projektů (Word, 15kB)
Vzorová smlouva (Word, 70kB)
Pravidla soutěže (Word, 500kB)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10