Ročník 2019

V letošním roce je realizován první ročník soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“. Soutěž „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ podporuje aktivitu a zájem obyvatel městské části Praha 10 o úpravu veřejného prostoru, komunitní a sousedské akce a akce menšího rozsahu významné pro kulturní a společenský rozvoj městské části Praha 10. 

Do soutěže bylo přihlášeno v letošním ročníku celkem 43 projektů. Z těchto projektů vybrala dne 30. května 2019 pětičlenná odborná porota složená ze zástupců RMČ Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10 celkem 35 projektů, které budou MČ Praha 10 finančně podpořeny. Na tyto projekty bude rozděleno celkem 800 000,- Kč. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 10 na svém zasedání dne 11. června 2019.

Uzavírání smluv s příjemci dotací proběhne v 2. polovině měsíce června. Příjemci dotací budou emailem informováni s podrobnějšími informacemi.  

Výsledky:

Celkový přehled podpořených projektů (Excell, 15kB)
Metodika pro vyúčtování (Word, 15kB)
Vyúčtování projektů (Word, 15kB)
Vzorová smlouva (Word, 70kB)
Pravidla soutěže (Word, 500kB)