Ing. Karel Výrut, CSc.

Ing. Karel Výrut, CSc., byl 21. června 2016 oceněn Čestným občanstvím městské části Praha 10 in memoriam.

 

Pedagog, zastupitel MČ Praha 10 a starosta MČ Praha 10 Ing. Karel Výrut, CSc., se narodil 26. listopadu 1940 v Praze-Strašnicích. Po dokončení pedagogické fakulty působil na základních a středních školách. Od roku 1970 po absolvování dálkového studia na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval jako odborný pracovník a učitel na této škole.

Věnoval se výpočetní technice a je autorem řady učebnic a odborných publikací z oboru informatiky
a aplikace počítačů. V roce 1990 se stal členem obvodního zastupitelstva v Praze 10 za ČSSD a v roce 1994 zástupcem starostky Prahy 10. Pracoval ve stálé komisi pro regeneraci kulturních památek v Praze 10. Od 1. března 2001 vykonával funkci starosty městské části Praha 10. Ve volebním období 1990–1994 byl členem Zastupitelstva MČ Prahy 10 a členem Rady MČ Praha 10. Ve volebním období 1994–1998 byl do 31. 12. 1994 člen zastupitelstva a rady a od 1. 1. 1995 zástupce starosty. Ve volebním období 1998–2002 působil do 28. 2. 2001 jako zástupce starosty a od 1. 3. 2001 vykonával funkci starosty.

Dvanáct let se Karel Výrut podílel na správě naší městské části jako zastupitel, později jako zástupce starosty a v posledním období jako starosta. Znal spravovanou část Prahy opravdu dokonale. Zasvěceně komentoval její rozvojové možnosti a psal zajímavé publikace o její historii (např. Kapitoly z pražské historie). Sám rodák ze Strašnic měl stejný demokratický přístup ke všem částem Prahy 10.

Karel Výrut opustil svoji milovanou Prahu 10 dne 24. 10. 2002 ve věku nedožitých 62 let.

 

 

Mohlo by vás také zajímat