Prodej domů s 6 a méně byty

V současné době není možné podávat přihlášky do žádného výběrového řízení na prodej domů se šesti a méně byty. Informace zde budou průběžně aktualizovány.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se prodeje domů se šesti a méně byty formou elektronické aukce kontaktujte Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace Odboru majetkoprávního na tel.: 267 093 673.

Městská část Praha 10 v rámci prodeje domů se šesti a méně byty spolupracuje POUZE se společností: PRAHA 10 – Majetková a.s.

UPOZORNĚNÍ – DŮLEŽITÉ: Městská část Praha 10 se důrazně DISTANCUJE od chování některých subjektů, které nabízí ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE DOMŮ SE ŠESTI A MÉNĚ BYTY z majetku MČ Praha 10 a za toto zprostředkování od klientů požadují provize. MČ Praha 10 informuje veškeré potenciální zájemci o účast ve výběrových řízeních na prodej domů se šesti a méně byty formou elektronické aukce z majetku MČ Praha 10, že tito „zprostředkovatelé“ nejen že s MČ Praha 10 nikterak nespolupracují, ale také nemohou jakkoliv ovlivnit výsledky výběrových řízení!!!