Blokové čištění komunikací

Termíny čištění vozovek pro jednotlivé ulice lze zjistit  na úvodní straně webu TSK v sekci Blokové čištění komunikací (viz obrázek níže).

 

Bližší informace lze získat přímo na pracovišti Technické správy komunikací – oblastní správa Východ, Praha 10, V Olšinách 75/2300, tel. 257 015 364 (365)
V termínech úklidu dle harmonogramu je nutné věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení B28 – zákaz zastavení.
Úklid probíhá vždy v čase od 8.00 do 15.00 hod. 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat