Společně ukliďme Prahu 10

Desítka hlásí na jaře uklizeno, ale dobrovolnicky se lze zapojit i nadále!

Tradiční dobrovolnická iniciativa Společně ukliďme Prahu 10 má za sebou další ročník, který se konal především o víkendu 6. a 7. dubna 2024 a je místním příspěvkem k národním úklidovým kampaním Ukliďme svět a Ukliďme Česko. Do čištění různých zákoutí se zapojilo doposud nejvíce organizací, sousedských komunit, zástupců škol, soukromých firem nebo místních politických subjektů. Množství vysbíraného odpadu je kolem 7 tun, dobrovolnice a dobrovolníci celkově naplnili 5 kontejnerů.

Kromě obvyklých lokalit, kde úklidová aktivita směřuje každoročně, jako jsou třeba Malešický les, Trojmezí, břehy Botiče ve Vršovicích, les na Bohdalci, prostor bývalé železniční trati ve Strašnicích a Vršovicích či oblast Slatin, se dobrovolníci zapojili i na dalších místech. Např. v okolí fotbalového stadionu Slavia Praha, sportovního areálu Lokomotiva Vršovice, v blízkosti Hamerského rybníka a přilehlé cyklostezky, v ul. Nad Vršovskou horou, při křížení ul. V Předpolí a V Olšinách, v okolí kulturního domu Vzlet, u železničního mostu při ul. Otakarova, v ulicích Strančická, Přetlucká, V Rybníčkách a na dalších místech. Nashromážděno bylo přes 7 tun odpadu, jejichž odvoz zajistila radnice Městské části Praha 10 a společnost AVE Pražské komunální služby a.s., která pro akci jako v minulých letech bezplatně poskytla velkokapacitní kontejnery.

Radnice MČ úklidové akce podporuje i nabídkou pomůcek pro úklid. Pokud má kdokoliv zájem úklid zorganizovat, je možné se na tom domluvit využitím emailového kontaktu bezodpadu@praha10.cz.

 

Zapojte se do jarního cyklu dobrovolnického uklidu v Praze 10

V březnu a dubnu 2024 se Praha 10 znovu připojí k celonárodní a celosvětové dobrovolnické iniciativě Ukliďme Česko - https://www.uklidmecesko.cz/ a Ukliďme svět - www.uklidmesvet.cz . Zapojit se může každý, a to nejen v hlavních úklidových termínech, který je v případě Desítky stanoven na sobotu 6. dubna. Radnice Prahy 10 stejně jako v ostatních letech zajistí pro akci dodávku pracovních pomůcek, návrh vhodného místa pro úklid či odvoz nashromážděného odpadu. Desítkový úklid bude opět podpořen místní svozovou firmou AVE Pražské komunální služby, která bezplatně poskytne velkokapacitní kontejnery.

Domluvit se na konkrétním úklidu lze využitím emailu bezodpadu@praha10.cz nebo telefonního kontaktu 736499364. Pokud nechcete být organizátorem úklidové akce, pak na výše uvedených webových stránkách můžete dohledat již zaregistrované úklidy a k těm se přidat.

Proběhlé ročníky

2023
Radnice MČ organizovala v jarním a podzimním termínu tradiční dobrovolnický úklid Společně ukliďme Prahu 10. Akce se uskutečnila v 17 úklidových lokacích. Uklízelo se tradičně v Malešickém lese, v lokalitě Trojmezí, v prostoru budoucí drážní promenády ve Strašnicích, na Slatinách, v lese na Bohdalci, na Skalce, dále při ulicích Rabakovská, Heldova, Nad Elektrárnou, V Předpolí, Pod Altánem, Pod Bohdalcem nebo Magnitogorská. Pro potřeby úklidu bylo celkem využito 6 ks velkokapacitních kontejnerů a svezeno bylo cca 2,8 tuny odpadu.
2022

V jarním období roku proběhlo 16 úklidových akcí a zúčastnilo se jich cca 300 lidí. Uklízelo se tradičně v Malešickém lese, v lokalitě Trojmezí, v prostoru budoucí drážní promenády, na Slatinách, na několika místech ve Vršovicích či třeba v lesích na Bohdalci nebo při ul. Rabakovská a Pod Bohdalcem. Pro potřeby úklidu bylo celkem využito 6 ks velkokapacitních kontejnerů, které bezplatně poskytla svozová společnost AVE Pražské komunální služby.

Celkem bylo svezeno cca 6,5 tun odpadu.

Na podzim se úklid uskutečnil v šesti lokalitách, konkrétně při ulicích Malešická, Sedmidomky, Nad Elektrárnou, u Depa Hostivař, v Bohdaleckém lese a v prostoru bývalé železniční tratě ve Strašnicích. Akce se účastnila necelá stovka dobrovolníku a svezeno bylo cca 2,5 tuny odpadu. 

2021
S ohledem na celospolečenskou situaci, která neumožňovala svolávání hromadných akcí, se letošní úklidy uskutečnily spíše formou výzvy na osobní či rodinnou zaangažovanost do úklidu. Dopředu bylo vytipováno několik lokalit, kde se každý mohl do úklidu zapojit. Koordinátoři těchto úklidových lokací si mohli na radnici vyzvednout pytle a rukavice. Někteří z nich zřídili tzv. pytlomaty, tedy místo, kde byly pytle na odpad k dispozici a kde většinou byly odkládány nashromážděné odpadky.  Hlavní motto desítkového úklidu bylo „Pojďme společně, i když zvlášť, zbavit Desítku odpadků, aneb každý pytel se počítá“.

2020
Jarní úklid byl bohužel z důvodu začátků pandemie nemoci covid-19 zrušen. Podzimní úklid se kolem v termínu celosvětového úklidového dne v měsíci září.

2019 – 2014 a dříve
Akce Ukliďme svět má na Praze 10 silnou historickou tradici. Již od roku 1999 ji zde pravidelně (i za podpory MČ) organizují zdejší ochránci přírody. V letech 2014 až 2019 probíhaly dobrovolnické úklidy již jako akce Společně ukliďme Prahu 10 a to ve spolupráci MČ s místní iniciativou Společně pro Desítku.

Další možnosti zapojení

MČ podporuje i dobrovolnické úklidy mimo hlavní úklidový den, pokud někdo o spolupráci požádá, např. i využitím firemních dobrovolníků. Nejčastějšími organizátory akcí jsou pak (převážně desítkové spolky). Subjekty, se kterými pravidelně či nárazově probíhá spolupráce při organizaci úklidových lokací: 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?" – pravidelné úklidy v Malešicích; Junák - český skaut, středisko Scarabeus Praha, z. s. – úklidy v lokalitě Sedmidomky; AVE Pražské komunální služby a.s. – zajištění svozu odpadu, poskytnutí kontejnerů; Český svaz ochránců přírody (centrála z Michle) – úklidy v oblasti mokřadu Slatiny; Na Slatinách, z.s. – úklidy v okolí mokřadu Slatiny; Koalice o. s. Trojmezí – úklid v oblasti Trojmezí; Nová Akropolis – úklidy v oblasti Strašnic; Maltézská pomoc, o.p.s. – úklidy v okolí Edenu (zapojení osob bez domova); aktivně se zapojují i některé místní politické subjekty.

Koordinátoři národních dobrovolnických úklidových kampaní

          

 

Ukliďme svět www.uklidmesvet.cz

Ukliďme Česko www.uklidmecesko.cz

Tresh Hero www.trashhero.cz

 

Mohlo by vás také zajímat