Prodej nebytových prostor

Informace k aktuálním výběrovým řízením

Prodej pronajatých nebytových jednotek

V současné době není možné podávat přihlášky do výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny. 

Prodej volných nebytových jednotek

 

UPOZORNĚNÍ – DŮLEŽITÉ: Městská část Praha 10 v rámci prodeje volných nebytových jednotek spolupracuje POUZE se společností: Praha 10 - Majetková, a. s. Městská část Praha 10 se důrazně DISTANCUJE od chování některých subjektů, které nabízí ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE VOLNÝCH NEBYTOVÝCH JEDNOTEK z majetku MČ Praha 10 a za toto zprostředkování od klientů požadují provize. MČ Praha 10 informuje veškeré potenciální zájemce o účast ve výběrových řízeních na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce z majetku MČ Praha 10, že tito "zprostředkovatelé" nejen že s MČ Praha 10 nikterak nespolupracují, ale také nemohou jakkoliv ovlivnit výsledky výběrových řízení!!! 

 

Základní informace o prodeji nebytových prostor 

Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo usnesením č. 10/44/2016 ze dne 1. 6. 2016 změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10, ve smyslu:

  1. PRONAJATÉ nebytové jednotky budou prodávány na základě výběrového řízení (obálková metoda)

V rámci prodeje pronajatých nebytových jednotek nedochází k žádné změně: MČ Praha 10 vyhlásí výběrové řízení, které běží nejméně 20 kalendářních dnů. Podmínky výběrového řízení stanovují pravidla, která ukládají zájemcům o účast ve výběrovém řízení několik povinností a to zejména:

  • Složení kauce ve výši 10% odhadní ceny pronajaté nebytové jednotky dle znaleckého posudku
  • Účast na prohlídce pronajaté nebytové jednotky, kde zájemce si vyžádá potvrzení o účasti na prohlídce
  • Podání přihlášky na předem stanoveném formuláři

 

  1. VOLNÉ nebytové jednotky budou prodávány na základě výběrového řízení s elektronickou aukcí

V rámci prodeje volných nebytových jednotek MČ Praha 10 nově přistoupila k jejich prodeji formou výběrového řízení s elektronickou aukcí, tak jako u doposud prodávaných volných bytových jednotek.

MČ Praha 10 vyhlásí výběrové řízení, které běží nejméně 30 kalendářních dnů. Podmínky výběrového řízení stanovují pravidla, která ukládají zájemcům o účast ve výběrovém řízení několik povinností a to zejména:

  • Složení kauce ve výši 10% odhadní ceny volné nebytové jednotky dle znaleckého posudku
  • Účast na prohlídce volné nebytové jednotky, kde si zájemce vyžádá potvrzení o účasti na prohlídce
  • Podání přihlášky na předem stanoveném formuláři

 

Samotná elektronická aukce na každou konkrétní volnou nebytovou jednotku bude probíhat vždy minimálně dva dny. Nejnižší požadované podání, tedy vyvolávací cena, vychází z odhadní ceny volné nebytové jednotky.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se prodeje volných či pronajatých nebytových jednotek kontaktujte Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace Odboru majetkoprávního na tel.: 267 093 301.

Přehled prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce 2016–2018 (PDF, 480 kB)

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10