Půdní vestavby

Projekt "Realizace výstavby jednotek formou půdní vestavby a budoucí prodej nebytových prostor v domech schválených k rozdělení na jednotky a následnému prodeji"

V celkem 51 domech budou na základě Rámcové smlouvy, uzavřené dne 21.2.2008 se společností Real 3, a.s., se sídlem Praha 10, Strašnice, V Korytech 972/12, PSČ 100 00, IČ: 27919218, schválené usnesením ZMČ č. 7/14/2008 ze dne 14.2.2008 realizovány půdní vestavby.

Dle stavu připravenosti projektové dokumentace a technické složitosti výstavby byly domy rozděleny do dvou etap. Po uzavření jednotlivých smluv o výstavbě a zahájení stavebních prací jsou domy postupně rozdělovány na jednotky a pokračuje proces privatizace.

Bohužel původně plánované harmonogramy byly citelně postiženy negativními stanovisky Hygienické stanice hl. m. Prahy vydávanými na základě vysoké hlukové zátěže na území MČ Praha 10. V důsledku této situace, která trvala takřka 9 měsíců, došlo k zastavení velkého množství územních i stavebních řízení. Poté co na základě nového výkladu Ministerstva zdravotnictví vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy nová, kladná stanoviska, bylo nutno potřebná územní a stavební řízení zahájit opětovně.

V současné době (tj. duben 2012) je projekt skoro u všech domů dokončen.

Domy zařazené do I. etapy

Ulice
č.p.
č.o.
Stav
Bajkalská
1161
6
Zkolaudováno
Bajkalská
1170
28
Zkolaudováno
Bajkalská
1171
30
Bajkalská
1172
32
Bajkalská
1173
34
Francouzská
549
54
Zkolaudováno
Karpatská
1163
12
Zkolaudováno
Karpatská
1164
14
Karpatská
1165
16
Karpatská
1166
18
Karpatská
1167
20
Kounická
1950
63
Zkolaudováno
Kounická
1951
65
Kounická
1952
67
Kounická
1953
69
Přípotoční
1266
1
Zkolaudováno
Sportovní
1265
4
Řipská
1445
6
Zkolaudováno
Věšínova
190
10
Zkolaudováno

Domy zařazené do II. etapy

Ulice
č.p.
č.o.
Stav
Bělocerkevská
357
15
Zkolaudováno
Bělocerkevská
474
15a
Bělocerkevská
633
8
Zkolaudováno
Bělocerkevská
634
6
Bělocerkevská
1009
11
Zkolaudováno
Bulharská
716
37
Zkolaudováno 
Bulharská
717
35
Zkolaudováno
Černokostelecká
1805
121
Zkolaudováno
Černokostelecká
1806
123
Černokostelecká
1807
125
Černokostelecká
1808
127
Charkovská
441
18
vyřazena z projektu
Jakutská
423
14
Zkolaudováno
Jerevanská
1064
7
Zkolaudováno
Ke Strašnické 1795 8 Příprava stavby
Ke Strašnické 1796 6 Zkolaudováno
Kodaňská
553
37
Zkolaudováno
Minská
771
10
Zkolaudováno
Moskevská
262
57
Výstavba
Na Míčánkách
435
1
Zkolaudováno
Oblouková
759
21
Zkolaudováno
Oblouková
1254
6
Zkolaudováno
Oblouková
1255
8
Zkolaudováno
Průběžná
1799
45
Zkolaudováno
Průběžná
1800
47
Průběžná
1826
63
Zkolaudováno
Ruská
566
26
Zkolaudováno
Ruská
707
74
Zkolaudováno
Ruská
946
88
Zkolaudováno
Škvorecká
1931
5
Zkolaudováno
Škvorecká
1932
3
Škvorecká
1933
1

Usnesením ZMČ č. 16/15/2009 ze dne 24. 9. 2009 byl schválen Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě. Tímto Dodatkem smluvní strany reflektují výše uvedené problémy se stavebními řízeními a jejich dopady na původní harmonogramy. Výstavba ve všech uvedených domech by měla skončit nejpozději do 11 měsíců od právní moci stavebního povolení.