Krizový štáb

Základní informace o krizovém štábu

Krizový štáb funguje na základě Zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností zřizuje a řídí starosta obce, který je jeho předsedou. Starosta zároveň jmenuje členy krizového štábu.

Členy krizového štábu obce s rozšířenou působností jsou:
a)
členové příslušné bezpečnostní rady
b) členové příslušné stálé pracovní skupiny

  • tajemník krizového štábu
  • pracovníci obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace

 

Krizový štáb v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s pandemií nového typu koronaviru zasedá krizový štáb městské části, který průběžně analyzuje aktuální situaci, a na základě ní doporučuje konkrétní opatření.

Zápisy ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10

Termín jednání Dokumenty ke stažení
12.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 670 kB)
13.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 2 MB)
20.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 1 MB)
26.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 1,7 MB)
Výstup ze zasedání (PDF, 400 kB)
01.04.2020 Zápis z jednání (PDF, 1,1 MB)
Výstup ze zasedání (PDF, 260 kB)
14.04.2020 Zápis z jednání (PDF, 760 kB)
Výstup z jednání (PDF, 350 kB)
20.04.2020 Zápis z jednání (PDF, 2 MB)
Výstup z jednání (PDF, 350 kB)
27.04.2020 Zápis z jednání (PDF, 600 kB)
Výstup z jednání (PDF, 350 kB)
04.05.2020 Zápis z jednání (PDF, 1 MB)
Výstup z jednání (PDF, 300 kB)
11.05.2020 Zápis z jednání (PDF, 1 MB)
Výstup z jednání (PDF, 330 kB)
18.05.2020 Zápis z jednání (PDF, 530 kB)
22.09.2020 Zápis z jednání bezpečnostní rady (PDF, 1,4 MB)
29.09.2020 Zápis z jednání bezpečnostní rady (PDF, 800 kB)
05.10.2020 Zápis z jednání (PDF, 590 kB)
09.10.2020 Zápis z jednání (PDF, 650 kB)
12.10.2020 Zápis z jednání (PDF, 1,0 MB)
Výstup z jednání (PDF, 220 kB)
19.10.2020 Zápis z jednání (PDF,1,1 MB)
Výstup z jednání (PDF, 200 kB)
22.10.2020 Zápis z jednání (PDF, 1,0 MB)
Výstup z jednání (PDF, 230 kB)
26.10.2020 Zápis z jednání (PDF, 1,0 MB)
Výstup z jednání (PDF, 220 kB)
02.11.2020 Zápis z jednání (PDF, 730 kB)
09.11.2020 Zápis z jednání (PDF, 700 kB)
23.11.2020 Zápis z jednání (PDF, 65 kB)
07.12.2020 Zápis z jednání (PDF, 60 kB)
21.12.2020 Zápis z jednání (PDF, 60 kB)
11.01.2021 Zápis z jednání (PDF, 63 kB)
19.01.2021 Zápis z jednání (PDF, 65 kB)
01.02.2021 Zápis z jednání (PDF, 63 kB)
15.02.2021 Zápis z jednání (PDF, 60 kB)
01.03.2021 Zápis z jednání (PDF, 73 kB)
Výstup z jednání (PDF, 42 kB)
08.03.2021 Zápis z jednání (PDF, 70 kB)
25.11.2021 Zápis z jednání (PDF, 530 kB)
27.02.2022 Zápis z jednání (PDF, 520 kB)
Příloha č. 1 (PDF, 380 kB)

 

 

Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí. Složení stálé pracovní skupiny může být řešeno variantně s ohledem na druh mimořádné události nebo krizové situace.

Zápisy ze zasedání stálé pracovní skupiny Krizového štábu

Termín jednání Dokumenty ke stažení
14.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 940 kB)
15.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 330 kB)
17.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 375 kB)
19.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 670 kB)
20.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 310 kB)
23.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 430 kB)
24.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 400 kB)
25.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 700 kB)
30.03.2020 Zápis z jednání (PDF, 560 kB)
06.04.2020 Zápis z jednání (PDF, 480 kB)