Čestní občané Prahy 10

Čestné občanství městské části Praha 10 je udělována fyzickým osobám jako výraz ocenění mimořádných zásluh o městskou část Praha 10; zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k městské části Praha 10; zvláštní projev úcty významným představitelům veřejného života, vědy a kultury, kteří se významně zasloužili o rozvoj městské části Praha 10; zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot městské části Prahy 10.
Čestné občanství je možno udělit nejen občanu ČR, ale i cizinci či osobě bez státní příslušnosti. Čestné občanství lze udělit za života nebo „in memoriam“. 

Postup pro předkládání a projednání návrhů