Významné stromy Prahy 10

Za významné stromy jsou považovány dřeviny, které jsou spojeny s důležitou událostí, s poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou.
Mohou to být též jedinci nápadné velikosti, krajinné dominanty či zvláštní dendrologické taxony dřevin.
Zatímco památné stromy jsou evidovány a označovány ze zákona, u významných stromů toto neplatí. Zde záleží především na aktivních občanech, obcích, spolcích atp. Pokud stromy vysazené na počest výročí či nějaké důležité události nejsou řádně a stabilně označeny, jejich poselství se postupně vytrácí.
 

Databáze pražských významných stromů je dostupná na www.prazskestromy.cz. Databáze vzniká, jak vlastním šetřením autora webových stránek, tak i ve spolupráci s pamětníky, kronikáři, úřady městských částí a z podnětů široké veřejnosti. Celkem je aktuálně v Praze evidováno 318 významných stromů.
 

V Praze 10 máme pět významných stromů a dvě aleje. MČ Praha 10 postupně umisťuje u těchto stromů informační cedule:

Mezi významné stromy MČ Praha 10 se také řadila Heroldova lípa (PDF, 3,6 MB) – mapa
Pozn. Z bezpečnostních důvodů musel být tento strom dne 29. 5. 2022 pokácen. MČ Praha 10 nyní zvažuje možnosti náhrady ekologické újmy a citlivého připomenutí na Heroldovu lípu v místě samém. Vyjádření certifikovaného arboristy ke stavu stromu (PDF, 2 MB).

 

Mohlo by vás také zajímat