Co je MAP

Zkratka MAP znamená Místní akční plán vzdělávání. Tento plán musí být prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a musí zahrnovat oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je podpora společného plánování při tvorbě společných strategií a vizí pro zlepšování kvality vzdělávání na území MČ Praha 10. Díky projektu bude pokračovat stávající spolupráce MŠ, ZŠ, zřizovatelů škol, nestátních neziskových organizací, ZUŠ a ostatních aktérů působících ve vzdělávání na území MČ, včetně rodičů dětí a žáků a veřejnosti.